Ve stanici Karlovy Vary zajišťujeme nestabilní násep

13.2. 2024195x

Pouze po jedné koleji, a ještě k tomu velmi pomalu, mohou nyní jezdit vlaky v místech chebského zhlaví karlovarského horního nádraží.

Výrazné omezení na páteřní trati Chomutov–Cheb způsobil pohyb podloží pod železniční tratí. Zhoršování stavu náspu odhalila měření v polovině loňských letních prázdnin. Správa železnic na nastalou situaci okamžitě zareagovala vyloučením jedné koleje z provozu, snížením rychlosti projíždějících vlaků po jedné koleji a vypsáním zakázky na první etapu sanace náspu, kterou naše společnost vyhrála. S přípravnými pracemi jsme začali již na konci říjnu loňského roku.

První etapa sanace zahrnuje realizaci opatření, která zabrání dalšímu pronikání podzemních vod do tělesa náspu a do přímého podloží. V praxi to znamená vybudovat až 9,6 metrů hluboké a 100 metrů dlouhé odvodňovací žebro nad tělesem náspu. Pomocí tří šachet, kdy nejdelší je 20 metrů hluboká, pak bude voda přečerpávána přes sedimentační nádrž do nedalekého propustku. Nad rámec původního projektu je nutné na druhé straně náspu vybudovat ještě mikropilotovou stěnu, o kterou se násep zapře. Bude dlouhá asi 44 metrů a piloty půjdou do hloubky kolem 14 metrů.

K úplné sanaci sesouvajícího se svahu ale realizovaná opatření stačit nebudou. Na první etapu by měla podle Správy železnic bezprostředně navázat druhá etapa, která zajistí dlouhodobou stabilitu tohoto náspu.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy