V Plzni skončila velká železniční stavba

14.8. 2023274x

Na konci června byla po více než třech letech dokončena modernizace další části železničního uzlu Plzeň, a to v úseku Lobzy–Koterov.

Cílem modernizace téměř čtyřkilometrového úseku bylo zdvoukolejnění trati mezi Koterovem a Lobzy. V nově rozšířeném obvodu stanice Koterov bylo nutné dobudovat zcela nový železniční spodek pro druhou kolej, protože úsek mezi touto stanicí a Starým Plzencem byl do zahájení stavby jednokolejný. Přidání druhé koleje si vyžádalo rozšíření mostu a poměrně rozsáhlé zemní práce při rozšiřování náspů pod železničním tělesem. Mezi stanicí Koterov a stanicí Lobzy byla trať dvoukolejná již před zahájením stavby. V rámci projektu došlo především k rekonstrukci trati, mostu ve stanici Koterov a k vybudování nové zastávky. Původní stanice Plzeň-Koterov byla pro osobní dopravu zrušena. Náhradou je nová zastávka Plzeň-Slovany s lepším propojením na další spoje hromadné dopravy. Na konci loňského roku bylo dokončeno nástupiště u druhé traťové koleje v zastávce Plzeň-Slovany včetně lávky přes kolejiště a bezbariérového přístupu za pomoci výtahu.

V posledních dnech před úplným dvoukolejným zprovozněním trati byly práce zaměřeny především na dokončení trakce nad druhou traťovou kolejí v místech, kde byl realizován tunelový zárodek budoucí přeložky silnice I/20. Kvůli stavbě tunelového zárodku, který vede pod kolejištěm, vznikla dočasná asi 500 metrů dlouhá přeložka trati. Tato přeložka umožnila alespoň jednokolejný provoz po celou dobu výstavby zárodku. „S ohledem na odstranění provizorní přeložky a dopojení trati u druhé koleje jsme 9. června převedli provoz na první traťovou kolej, která již byla kompletně zmodernizovaná. Přibližně dvacet dní jsme pak měli na napojení druhé koleje, ze které odbočovala přeložka přes tunelový zárodek, a na dokončení trakčního vedení nad druhou kolejí.  Vše jsme dokončili 30. června, kdy byla kompletně zprovozněna i druhá traťová kolej,“ říká specialista na železniční svršek a spodek Jakub Vysoký. Zároveň s převedením dopravy na již dokončenou první kolej, bylo uvedeno do provozu nástupiště u liché koleje v nové zastávce Plzeň-Slovany.

Nyní na trati dochází ještě k menším omezením v souvislosti s dokončovacími pracemi, které potrvají do konce září 2023. Slavnostní zprovoznění stavby je naplánováno v polovině října letošního roku.

Projekt od konce roku 2020 realizují společnosti Chládek & Tintěra, a.s., společně s firmou Metrostav, a.s. Společnost Chládek & Tintěra v rámci stavby provedla zejména práce na železničním svršku a spodku, dále vybudovala dvě nová nástupiště, zrušila železniční přejezd (čímž se zvýšila bezpečnost provozu), vybudovala trakční vedení v traťovém úseku a opravila most v km 346,013. Metrostav vybudoval či zrekonstruoval zejména zabezpečovací a sdělovací zařízení, lávky, most, propustky, zárubní zdi, potrubní vedení, pozemní komunikace, kabelovod a připravil tunel pro křížení železniční trati a budoucí silnice I/20.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy