V Plzni finišuje velká železniční stavba

20.6. 2023112x

V pátek 30. června bude dokončena modernizace další části železničního uzlu Plzeň, a to v úseku Lobzy–Koterov.

K dokončení přestavby téměř čtyřkilometrového úseku již zbývá pouze zprovoznit trakci nad druhou traťovou kolejí v místech, kde byl realizován tunelový zárodek budoucí přeložky silnice I/20. Kvůli stavbě tunelového zárodku, který vede pod kolejištěm, vznikla dočasná asi 500 metrů dlouhá přeložka trati. Ta umožnila alespoň jednokolejný provoz po celou dobu výstavby zárodku. „Přeložku již odstraňujeme. V pátek 9. června jsme převedli provoz na první traťovou kolej, která je již kompletně zmodernizovaná. Nyní nám zbývá napojit druhou kolej, ze které odbočovala přeložka přes tunelový zárodek a dokončit nad ní trakční vedení. Vše skončí 30. června, kdy bude kompletně zprovozněna i druhá traťová kolej,“ říká specialista na železniční spodek a svršek Jakub Vysoký. Následovat budou ještě omezení v souvislosti s dokončovacími pracemi.

Zároveň s převedením dopravy na již dokončenou první kolej, bylo uvedeno do provozu nástupiště u liché skupiny kolejí v nové zastávce Plzeň-Slovany.

Cílem celé stavby je rekonstrukce a zdvoukolejnění trati mezi Koterovem a Lobzy.  V nově rozšířeném obvodu stanice Koterov bylo nutné dobudovat zcela nový železniční spodek pro druhou kolej, protože úsek mezi touto stanicí a Starým Plzencem byl do zahájení stavby jednokolejný. Přidání druhé koleje si vyžádalo rozšíření mostu a poměrně rozsáhlé zemní práce při rozšiřování náspů pod železničním tělesem. Mezi stanicí Koterov a stanicí Lobzy byla trať dvoukolejná již před zahájením stavby. V rámci projektu tak dochází především k rekonstrukci trati, mostu ve stanici Koterov a k vybudování nové zastávky. Původní stanice Plzeň-Koterov byla pro osobní dopravu zrušena. Náhradou je nová zastávka Plzeň-Slovany s lepším propojením na další spoje hromadné dopravy. Na konci loňského roku bylo dokončeno nástupiště u druhé traťové koleje v zastávce Plzeň-Slovany včetně lávky přes kolejiště a bezbariérového přístupu za pomoci výtahu.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy