Trať z Řetenic do Úpořin je téměř celá bezstyková

Pětikilometrový úsek jednokolejné trati od stanice Teplice, zámecká zahrada do stanice Úpořiny byl od listopadu do téměř poloviny prosince vyloučen z provozu. Na trati došlo ke zřízení bezstykové koleje, opravě nástupišť a k rozšíření stezek.

Dohromady pětatřicet dní měl závod kolejových staveb spolu s firmou GJW Praha na to, aby v úseku v km 3,7 až 7,7 zrekonstruoval traťovou kolej. Ke zřízení bezstykové koleje stavbaři museli koleje vyměnit repasovanými pasy kolejnic ze svařovny Duchcov a částečně posunout stávající kolejnice. Následně stavbaři kolejnice podbili do APK (absolutní polohy koleje) strojním podbitím dle projektu a doplnili kolejové lože. Součástí stavby byla také oprava nástupišť v Proseticích a Bystřanech, dále pak opravné broušení kolejí.

Související prací na trati bylo zřízení pražcové rovnaniny, a to v místech, kde dochází k úbytkům kolejového lože. Zejména se jedná o náspy.

V rámci opravných prací byla provedena také ojedinělá výměna dřevěných pražců a vkládání pražců SB5.

V rámci opravných prací byla provedena také výměna stykových dřevěných pražců a ojedinělá poškozených betonových pražců SB5 a vkládání vyzískaných pražců SB5 z investiční akce v Řetenicích.

Výluku využilo SŽDC, které je investorem projektu, k opravám tří propustků. Jejich rekonstrukci provedl závod mostních a inženýrských staveb naší společnosti.

Součástí projektu byla také úprava nástupišť v zastávkách
Opravné broušení kolejí
Opravné broušení kolejí
Pětikilometrový úsek jednokolejné trati od stanice Teplice, zámecká zahrada do stanice Úpořiny je s bezstykovou kolejí
Výluku využilo SŽDC k opravám tří propustků
  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy