Tramvaje z Hlubočep na Barrandov nepojedou

11.3. 20201370x

Důvodem úplné výluky je rekonstrukce tramvajové trati, kterou zahájí závod kolejových staveb 14. března.

Přibližně 3,5 km dlouhý úsek dvoukolejné tramvajové trati je v nepřetržitém provozu bez větších výluk více než 16 let. Pražský dopravní podnik přistoupil k rekonstrukci tramvajového svršku zejména z důvodu výměny kolejnic za vhodnější pro daný úsek. Přibližně na dvou třetinách úseku dojde k nahrazení původní žlábkové kolejnice NT1 za vhodnější 49E1 a 60E1, a to včetně kolejnicových podpor neboli pražců. Nové kolejnice jsou pro daný, poměrně rovný, úsek trati vhodnější, a to zejména z pohledu následné údržby. Výsledkem bude bezstyková kolej s předepsanou geometrickou polohou.

Součástí rekonstrukce zmíněného úseku trati budou také přeložky a obnovy přechodů pro chodce a rekonstrukce dvou silničních přejezdů.

Během výluky tramvajové trati, která skončí v závěru května tohoto roku, bude obsluhu zajišťovat náhradní autobusová doprava.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy