Těžká střední oprava trati mezi stanicemi Petrohrad a Kryry

Rekonstrukce čtyřkilometrového mezistaničního úseku má za cíl odstranit propady rychlosti a tím zkrátit jízdní dobu.

Kompletní rekonstrukci železničního spodku na jednokolejné neelektrifikované trati provádí závod kolejových staveb od poloviny září v rámci úplné výluky. Stavba se nachází na celostátní trati Plzeň–Žatec.

Konec a začátek stavby je ohraničen zhlavími stanic Petrohrad a Kryry. V obou stanicích bude provedena pouze oprava vjezdových výhybek. V rámci mezistaničního úseku dochází k náhradě vyžilého kolejového roštu, který bude nahrazen novými pražci a kolejnicemi. Výsledkem má být trať připravená na zavedení rychlostního profilu V130. Dosud byla maximální rychlost na trati 70 km/h. K dosažení požadovaného stavu je nutné provést také závěrečnou úpravu geometrické polohy koleje podle projektu a zřídit bezstykovou kolej.

S kompletní rekonstrukcí železničního svršku a spodku souvisí další činnosti, jako je oprava pěti propustků, výměna jedné výhybky za betonovou, realizace nového odvodnění v délce 3000 metrů a výstavba gabionové zdi v délce 500 metrů u přejezdu v Černčicích, který bude rovněž zrekonstruován. Významnými stavebními objekty jsou také realizace 500 metrů ochranných plotů v zářezech a 700 metrů pražcových rovnanin.

Původní termín zprovoznění trati v polovině listopadu byl o deset dní prodloužen. Důvodem je nutnost vápenocementové stabilizace na přibližně dvou kilometrech trati, se kterou projekt nepočítal.

Začátek rekonstrukce ve stanici Petrohrad
Pražcové rovnaniny
Ploty proti sesuvům svahu
Gabionové zdi u přejezdu v Černčicích
Na trati pomůže hydraulický portálový jeřáb DONELLI PTH 350
  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy