Středočeské Úhy se rozrostou o nové rodinné domy

10.7. 2023248x

Na ploše přibližně jednoho hektaru ve východní části obce připravujeme území pro výstavbu třinácti rodinných domů.

Vybudování dopravní a technické infrastruktury pro rodinné domy provádí závod mostních a inženýrských staveb od letošního února. Hlavním úkolem je kompletní zasíťování pozemku a výstavba komunikací. „Po celém pozemku rozvádíme až na hranice parcel vodovod, plyn, splaškovou i dešťovou kanalizaci, elektriku, veřejné osvětlení a telekomunikační kabely. To vše s napojením na stávající rozvody v obci, které jsou pro tuto výstavbu již připravené,“ shrnuje rozsah prací stavbyvedoucí David Valter. Délky hlavních řadů jednotlivých sítí včetně přípojek na jednotlivé parcely dosahují přibližně 400 metrů. Kromě toho budou v závěru projektu provedeny také asfaltové komunikace a zádlažby pro parkovací místa v souhrnné ploše kolem 2000 m2.

Na konci června měli stavbaři již hotové rozvody kanalizace a vody a dokončovali rozvody plynu. „Během července začneme kabelové rozvody včetně rozvodů pro veřejné osvětlení a pak již přípravu pro asfaltové komunikace. Ty bychom rádi stihli ještě před zimou, dokud budou v provozu obalovny,“ vysvětluje hlavní stavbyvedoucí Leoš Opravil.

Stavební pozemek se nachází v mírném svahu s poměrně strmou hlavní příjezdovou komunikací. „Po dohodě s investorem budeme nad rámec projektu mírně rovnat příjezdovou komunikaci, což si dodatečně vyžádá ještě stavbu asi sedmnáctimetrové opěrné zdi a vyvolanou přeložku plynu a vodovodu,“ podotýká David Valter.

Investorem projektu, který má být dokončený nejpozději v březnu příštího roku, je obec Úhy.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy