Středočeské Úhy se rozrostou o nové rodinné domy

28.12. 2023238x

Na ploše přibližně jednoho hektaru ve východní části obce jsme připravili území pro výstavbu třinácti rodinných domů.

Vybudování dopravní a technické infrastruktury pro rodinné domy provedl závod mostních a inženýrských staveb během letošního roku. Hlavním úkolem bylo kompletní zasíťování pozemku a výstavba komunikací. „Po celém pozemku jsme rozvedli až na hranice parcel vodovod, plyn, splaškovou i dešťovou kanalizaci, elektriku, veřejné osvětlení a telekomunikační kabely. To vše s napojením na stávající rozvody v obci, které jsou pro tuto výstavbu již připravené,“ shrnuje rozsah prací stavbyvedoucí David Valter. Délky hlavních řadů jednotlivých sítí včetně přípojek na jednotlivé parcely dosahují přibližně 400 metrů. Kromě toho byly v závěru projektu provedeny také asfaltové komunikace a zádlažby pro parkovací místa v souhrnné ploše kolem 2000 m2.

Stavební pozemek se nachází v mírném svahu s poměrně strmou hlavní příjezdovou komunikací. „Po dohodě s investorem jsme nad rámec projektu mírně srovnali příjezdovou komunikaci, což si dodatečně vyžádalo ještě stavbu asi sedmnáctimetrové opěrné zdi a vyvolalo přeložku plynu a vodovodu,“ podotýká hlavní stavbyvedoucí Leoš Opravil.

Investorem projektu, který má být dokumentačně předaný nejpozději v březnu příštího roku, je obec Uhy.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy