Středisko elektrostaveb má ve Žďáru hotovo

8.12. 2020773x

Na začátku prosince předalo středisko eletrostaveb objednateli svou poslední část prací v rámci projektu kolejových úprav ve stanici Žďár nad Sázavou.

Práce střediska elektrostaveb na celém projektu byly rozdělené do třech stavebních postupů, které dohromady čítaly šest stavebních objektů. Nejvýznamnějším objektem byla rekonstrukce trakčního vedení v rozsahu kolejových úprav. První stavební postup jsme dokončili a předali v polovině července, v druhém listopadovém týdnu jsme předali stavební postup 2 a stavební postup 3 jsme předali 2. prosince,“ rekapituluje průběh stavby vedoucí střediska elektrostaveb Martin Harvan. Středisko začalo s pracemi v polovině letošního února.

V rámci prvního stavebního postupu stavbaři zhotovili zejména 24 nových trakčních základů pro lichou skupinu kolejí, šest pro sudou skupinu kolejí a šest bran pro trakční vedení. Základy byly následně osazeny novými trakčními stožáry včetně vystrojení. Zároveň vybudovali přibližně 1300 m nového trakčního vedení pro lichou skupinu včetně ukolejnění všech ocelových konstrukcí v rámci stavby.

Ve druhém stavebním postupu bylo vybudováno zbylých 17 nových trakčních základů pro sudou skupinu, které byly osazeny novými trakčními stožáry včetně vystrojení. Montéři zároveň vybudovali dalších asi 1300 m nového trakčního vedení.

Stavební postup 3 spočíval ve zhotovení propojení sjízdného trakčního vedení mezi lichou a sudou skupinou kolejí tvořené spojkami výhybek č. 39-40 a 41-43 na zhlaví směr Sázava u Žďáru. Montáže v závěrečném postupu byly prováděny výhradně a pouze v nočních výlukách, kdy tou dobou padaly teploty pod bod mrazu.

Zhotovitelem celého projektu je Společnost Žďár nad Sázavou – složená z firem Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. (vedoucí společník), Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (společník), Chládek & Tintěra, a.s. (společník) a Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník).

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy