Stavba roku Kraje Vysočina

16.6. 2022396x

Kolejové úpravy v železniční stanici Žďár nad Sázavou získaly ocenění v kategorii stavby výrobní a dopravní.

Titul Stavba roku Kraje Vysočina stavba získala za kvalitní a technicky náročné provedení úseku rychlostní tratě. Dle poroty skloubením nových moderních technologií a technicko-architektonických prvků použitých při rekonstrukci stávajícího úseku historické železniční tratě došlo, bezvadně provedenými stavebními pracemi, ke zkvalitnění technických parametrů pro nové potřeby rychlostních tratí.

Naše společnost se na stavbě podílela zejména pracemi na trakčním vedení. Práce střediska elektrostaveb na celém projektu byly rozdělené do třech stavebních postupů, které dohromady čítaly šest stavebních objektů. Nejvýznamnějším objektem byla rekonstrukce trakčního vedení v rozsahu kolejových úprav.

Původní trakční vedení z roku 1967 bylo v rozsahu stavby kompletně demontováno, a to včetně starých základů pro trakční podpěry. Zároveň bylo vybudováno 48 nových základů pro trakční podpěry. Středisko elektrostaveb ve výsledku sestavilo šest nových bránových dvojic, osadilo nové konzoly a natáhlo nový trolejový drát a nosná lana. Na dvou nových trakčních podpěrách vznikl nový napájecí portál ze čtyř odpojovačů – tři jsou ovládány pomocí motorových pohonů a jeden manuálně.

Rekonstrukci traťového úseku vyvolal nevyhovující stav železničního svršku a spodku v oblasti výhybek v hlavních kolejích stanice Žďár nad Sázavou a navazujícího oblouku ve směru Sázava u Žďáru. Jednalo se o rekonstrukci části dvoukolejné železniční trati Brno – Havlíčkův Brod – Kolín.

  • Název: Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
  • Objednatel: Správa železnic, státní organizace
  • Zhotovitel: Společnost Žďár nad Sázavou – složená z firem Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. (vedoucí společník), Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (společník), Chládek & Tintěra, a.s. (společník) a Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)
  • Doba realizace: 02/2020–03/2021

 

   

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy