Šluknovské železniční mosty po rekonstrukci

14.9. 2015 Redakce 303x

Tři týdny trvalo závodu mostních staveb opravit dva ocelové železniční mosty na jednokolejné trati Rumburk–Sebnitz.

Ocelové mosty, které jsou přímo na česko-německém pomezí ve Šluknově, od sebe dělí přibližně 70 metrů. Převádějí železniční trať přes místní komunikace. Revitalizace rezivějících konstrukcí spočívala v opravě a doplnění ocelových částí a v kompletním provedení protikorozní ochrany.

Závod mostních staveb měl na opravu pouhé tři týdny ve výluce, která začala 3. a skončila 21. srpna. „Byl to napjatý harmonogram. S ohledem na čas a možná rizika spojená s počasím a technikou bylo výhodnější ocelové mosty za pomoci jeřábu snést, odvést přes půl republiky na dílnu, tam opravit a přivést a usadit zpět,“ popisuje postup prací ředitel závodu mostních staveb Vladimír Jehlička.

Nejednalo se přitom o žádné malé mosty. Větší z nich má délku ocelové konstrukce přes 15 metrů a šířku 5 metrů. Druhý most má třetinovou délku. Během opravy bylo na mostech doplněno celkem 5 tun nové oceli.

Snášení a usazování mostu si ve Šluknově vyžádalo kratší uzavírky převáděných komunikací, což způsobovalo vzhledem k současně probíhajícím opravám na tamních komunikacích drobné komplikace.

Součástí opravy obou mostů byla také sanace kamenných opěr a zřízení nového kolejového svršku. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Ústí nad Labem.

  • Nejnovější aktuality
  • Sledujte náš Facebook
  • Rubriky
  • Archivy