Slavnostní ukončení rekonstrukce trati Litoměřice – Ústí nad Labem-Střekov

Symbolickým přestřižením pásky byla oficiálně ukončena rekonstrukce vybraných úseků dvojkolejné trati.

Slavnostní závěr stavby se uskutečnil 29. září 2016 v zámeckém vinařství v obci Třebívlice nedaleko Lovosic. Investor stavby, Správa železniční dopravní cesty, pozvala hosty z řad zhotovitelů, projektantů, zástupců místních samospráv nebo zástupců Státního fondu dopravní infrastruktury, z jehož rozpočtu byl projekt financován.

Za společnost Chládek & Tintěra se akce zúčastnil výrobní ředitel Jan Chlupsa, ředitel závodu kolejových staveb Pavel Holzknecht a technický ředitel Pavel Jakoubek. „Realizace stavby nám trvala na den přesně jeden rok. Museli jsme se vypořádat především s časem a prostorem, neboť výluky jsme dodržovali co nejkratší, i když část stavby byla v těžko přístupném intravilánu města Litoměřice. Jsme rádi, že jsme mohli tento projekt realizovat zvláště v regionu, který je pro naší společnost ať už třeba z historického hlediska klíčový,“ řekl mimo jiné ve svém proslovu Pavel Jakoubek.

Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Stavba výrazně přispěla ke zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících i ke snížení hlukové zátěže v daném úseku.

V rámci projektu došlo na uvedené trati k výměně železničního svršku. Na základě výsledků geotechnického průzkumu byla v určitých úsecích provedena sanace železničního spodku. Zajištěny byly také stavební úpravy mostních objektů, dvou železničních přejezdů a výměna dotčených stožárů trakčního vedení.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy