Slavnostní ukončení rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa

Ve středu 29. června byla v lovosické restauraci Cukrovar oficiálně ukončena rekonstrukce tříkilometrové trati skrz lovosickou chemičku.

Slavnostního setkání se zúčastnili asi tři desítky pozvaných hostů. Nechyběl mezi nimi ředitel stavební správy západ SŽDC Luboš Hrubeš, ředitel stavby Jan Chlupsa ze společnosti Chládek & Tintěra nebo předseda představenstva a generální ředitel společnosti SMP CZ Martin Doksanský.
V rámci projektu bylo zrekonstruováno celkem deset mostních objektů v úseku tratě mezi Lovosicemi a Žalhosticemi. Součástí stavebních prací byly také úpravy nástupišť a rekonstrukce železničního svršku. „Efekt této stavby se projeví nejen na provozních úsporách. Zvýší se také bezpečnost přepravy a vlaky budou moci v tomto úseku přejíždět přes Labe vyšší rychlostí než dosud. Výsledné zkrácení jízdní doby cestující určitě ocení,“ řekl ve svém proslovu Luboš Hrubeš ze SŽDC.
Hlavním předmětem stavby však byla rekonstrukce mostu v km 38,816, který trať převádí přes Labe. „Rekonstrukce spočívala v odstranění stávající ocelové nosné konstrukce, zesílení pilířů v řece předepnutými tyčemi, zlepšení podloží všech pilířů tryskovou injektáží, vybudování nových úložných prahů a osazení nové ocelové konstrukce,“ popsal nejnáročnější část stavby generální ředitel SMP CZ Martin Doksanský.
Zhotovitelským firmám se stavbu podařilo zrealizovat ve velmi krátkém termínu. Výluka na trati začala 1. srpna a skončila 9. listopadu loňského roku. Nejnáročnější na celém projektu byly kompletní rekonstrukce devíti z deseti mostů. U osmi kratších mostů se jednalo převážně o kompletní výměnu mostovek a sanaci opěr a odvodnění. To si například vyžádalo i krátkodobé uzavření silnice I/15 z Lovosic na Litoměřice. Ocelový most přes Labe byl kompletně rozebrán a nahrazen novou konstrukcí. „Jednalo se o technicky náročné dílo, které si vyžádalo manévry přímo na řece. Most byl částečně snesen za pomoci soulodí. Práci na řece jsme museli upravovat mimo jiné také podle hladiny řeky,“ doplnil informace k průběhu stavby ředitel výstavby Jan Chlupsa ze společnosti Chládek & Tintěra.Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé: SMP CZ, a.s. / Chládek & Tintěra, a.s. / HABAU CZ s.r.o. / Bilfinger MCE Slaný s.r.o.
Termín zahájení: 02/2015
Termín dokončení: 06/2016
Celkové náklady stavby: 322 322 052 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU: 239 398 881 Kč

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy