Sepekovský železniční viadukt čeká velká renovace

4.9. 2023297x

Po více než sto třiceti letech od zahájení provozu trati Tábor–Písek bude opraven také železniční viadukt mezi stanicemi Božejovice a Sepekov.

Téměř sto padesát metrů dlouhý historický železniční most z roku 1889, který tvoří deset polokruhových kamenných kleneb, převádí trať přes údolí říčky Smutné. Výška mostu nad údolím dosahuje přibližně 20 metrů.

Cílem první komplexní rekonstrukce mostu je především oprava izolací, odvodnění a celkové zpevnění nosné konstrukce pomocí injektáží. „V rámci rekonstrukce budeme most také rozšiřovat o pochozí lávky, které budou navázané na nové římsy,“ doplňuje výčet nejdůležitějších prací stavbyvedoucí Miroslav Běhavý ze závodu mostních a inženýrských staveb. Součástí prací bude také kompletní obnova železničního svršku a úprava kabelových tras. Po rekonstrukci mostu bude na trati umožněn provoz vlaků s větším zatížením. Po dokončení již probíhající výstavby nového mostu v Červené nad Vltavou tak bude možné na trati z Tábora do Písku obnovit i vojenské přepravy. Pro nákladní dopravu navíc vznikne alternativní spojení přes řeku Vltavu mimo železniční uzel Praha.

Hlavní práce na mostě naši stavbaři provedou ve výluce, která začne 11. září letošního roku a potrvá dva měsíce. „Tím však zdaleka nekončíme. Čeká nás ještě náročná sanace spodní kamenné stavby, která potrvá až do konce června příštího roku,“ podotýká Miroslav Běhavý. Celkem stavbaři opraví deset polokruhových kleneb, devět pilířů a dvě opěry. K tomu je třeba přičíst ještě obnovu kamenných zádlažeb u mostních opěr.

Přípravné práce na rekonstrukci viaduktu naši stavbaři zahájili již ve druhé polovině června tohoto roku. Zejména se jednalo o kácení stromů a zřízení přístupových cest pro těžkou techniku v délce přes 300 metrů, včetně provizorních přemostění. „Museli jsme také připravit pevné podloží přímo pod mostem, na které budeme moci postavit pevné lešení do výšky a 20 metrů,“ dodává stavbyvedoucí. K dopravě materiálů a odvozu suti budou využit i nedaleký železniční přejezd, ze kterého bude možné po snesení kolejového roštu dojet kolovou technikou až k mostu.

Důležitým aspektem celé rekonstrukce je její vliv na životní prostředí. V lokalitě se totiž nachází významné druhy rostlin a živočichů. Na průběh oprav tak dohlíží nejen investor, ale také ekologové.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy