Seminář Stavby dopravní infrastruktury

3.3. 20201362x

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., představila (nejen) studentům v Děčíně projekt „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“.

Dlouholetá spolupráce naší společnosti s VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o., spočívá nejen v podpoře tamních studentů, kterým zajišťujeme každoroční odborné praxe na našich stavbách, ale také v účastech na seminářích, které škola pořádá.

Ve dnech 26. a 27. února tohoto roku se uskutečnil seminář „Stavby dopravní infrastruktury“, na kterém přednesli společně Martin Počta a Miroslav Běhavý referát o jedné z nejvýznamnějších staveb naší společnosti. Jednalo se rekonstrukci dvoukolejné trati v obvodu celostátní dráhy č. 250 Brno – Havlíčkův Brod, v úseku žst. Řikonín až žst. Vlkov u Tišnova (mimo) v délce necelých 11 km. Stavba zahrnovala kromě kolejiště a trakce také rekonstrukci dvou tunelů a rozšíření dvou viaduktů.

Seminář vznikl dále ve spolupráci se Správou železnic, státní organizací, a oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem. Záštitu semináři poskytl generální ředitel Správy železnic Ing. Jiří Svoboda. Akce je zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy