Sanační dílo roku 2018

29.5. 20191882x

Společnost Chládek & Tintěra, a.s. získala za realizaci stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova ocenění od Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.

Čestný titul a plaketu převzal za naši společnost Miroslav Běhavý ze závodu mostních a inženýrských staveb, který se na projektu významnou měrou podílel. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 23. 5. 2019 v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, v areálu Veveří 95, a to v rámci 28. ročníku mezinárodního sympozia s názvem SANACE 2019 a jubilejního 10. ročníku konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. „Uznání patří všem pracovníkům, kteří na této stavbě pracovali a přispěli k tomuto ocenění, včetně pracovníků objednavatele,“ nechal se slyšet krátce po vyhlášení výsledků Miroslav Běhavý.

Předmětem stavby byla komplexní rekonstrukce dvoukolejné železniční trati Brno-Židenice – Havlíčkův Brod v mezistaničním úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova v délce 10,6 kilometru. V rámci realizace projektu došlo také na rekonstrukci stanice Řikonín a zastávky Níhov.

Vedle zvýšení traťové rychlosti a rekonstrukce jedné stanice a jedné zastávky se realizací projektu zvýšila bezpečnost železniční dopravy zásluhou rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů a trakčních a energetických zařízení. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce 13 propustků, 12 mostních objektů a dvou tunelů. U tunelů Lubenského a Níhovského byly očištěny spáry portálů a vyměněny poškozené panely příčných odvodňovacích kanálů.

Významnými stavebními objekty byly klenbové viadukty v Kutinách délek 100 a 200 metrů, kde došlo k rozšíření o metr na každou stranu s ohledem na prostorové nároky volného schůdného prostoru. To znamenalo odstranit původní betonové římsy a vybudovat nové, včetně nosné mostní desky. Římsové bloky museli stavaři odřezávat diamantovým lanem na prvky o hmotnosti 20 tun, které pak bylo nutné snášet jeřábem s nosností 100 tun z výšky zhruba 35 metrů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy