Sanace železničního náspu u Dalovic pokračuje podle plánu

26.10. 2020851x

K ukončení hlavní fáze prací, a tedy ke zprovoznění trati, by mělo dojít podle harmonogramu 12. prosince letošního roku.

Přípravné práce před výlukou trati začaly již v březnu tohoto roku, a to zejména kacením zeleně v době vegetačního klidu. Cílem stavby je stabilizovat náspy výšky až 18 metrů na přibližně kilometrovém úseku, a to od zhlaví stanice v Dalovicích směrem ke stanici Hájek.

Původní termín dokončení prací byl o několik týdnů dříve, jenže v průběhu prací docházelo k navyšování prací na železničním spodku. Oproti očekávanému množství vytěžené zeminy kolem 60 tisíc m3 stavbaři museli vytěžit přes 100 tisíc m3.

Důležitým stavebním objektem je také rekonstrukce mostu přes místní komunikaci a Vitický potok. S tím je spojená také náhrada ocelových nosných konstrukcí, které se nachází asi 18 metrů nad terénem. „Rekonstrukce mostu je téměř hotová. Před mostem a za mostem již dokončujeme těleso náspu pomocí modulárního stavebního systému Green Terramesh,“ říká zástupce stavbyvedoucího Jakub Štěrba.

Na samotné trati mezi Hájkem a Dalovicemi také začaly práce na trakčním vedení, které spočívají zejména v montáži části trakčních podpěr. Dále stavbaři pokládají kabelové trasy a začaly přípravné práce na montáž železničního svršku položením 50 metrů kolejí v ose od stanice Dalovice.

Stejným tempem pokračují také práce přibližně o tři kilometry dále směrem na Chomutov, kde byl na 150 metrů dlouhém úseku detekován další sesuv. Práce na odtěžení tamního svahu s jedním propustkem byly zahájeny okamžitě na konci srpna. „Čtyřiačtyřicet metrů dlouhý propustek, který tvoří dvojice patkových trub DN 1200 máme hotový a nyní provádí firma STRIX zakládání násypového tělesa. Přibližně od poloviny listopadu zahájíme budování tělesa náspu ze štěrkodrti s výztužnými geomřížemi, dodává Jakub Štěrba. Přes čtyřicet metrů dlouhé patkové trouby jsou seskládané z přibližně 80 kusů prefabrikátů.

Rekonstruovaný most přes místní komunikaci a Vitický potok
Práce na tělese náspu – most přes místní komunikaci a Vitický potok (strana směrem k Hájku). Pracovní doba 05:00 až 22:00 hod
Pohled odspodu na zavěšené křídlo u 2.TK a původní opěru v 1.TK na Dalovické opěře mostu
Téměř odtěžený násep v místě aktivního sesuvu
Svahový kužel z „Green Teramesh“ u opěry směrem k Hájku – pohled z mostu
Čtyřiačtyřicet metrů dlouhý propustek u dalšího sesuvu směrem na Chomutov je hotový

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy