Rozhledna na Klínovci stavbou Karlovarského kraje

24.7. 20142040x

Vítězem čtrnáctého ročníku soutěže o stavbu Karlovarského kraje byla odbornou porotou vyhlášena rekonstrukce rozhledny na Klínovci, kterou od léta 2012 do října 2013 zrealizoval závod mostních staveb společnosti Chládek & Tintěra.

Rozhledna na Klínovci obstála nejlépe v konkurenci dalších šestadvaceti staveb a šesti projektů, které hodnotila odborná porota. O titul Stavba roku soutěžily stavby i rekonstrukce z celého Karlovarského kraje. Přihlášeny byly bytové domy, hotely, stavby občanské vybavenosti, představili se stavby pro stravování, relaxaci, služby, vzdělání, sport, průmyslové stavby a dopravní stavby. A soutěžila rozhledna a kaple. Zastoupení měly i stavby z menších měst a obcí, jako Boží Dar, Kyselka, Jáchymov nebo Nejdek.

Projekt „Rekonstrukce rozhledny Klínovec“ se stal součástí společného projektu „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 1. etapa“, který zahrnoval komplexní rekonstrukci rozhledny Klínovec, rekonstrukci původní přístupové stezky na vrchol Klínovce a rozšíření muzejních expozic Vlastivědného muzea Boží Dar.

Stavební práce na rekonstrukci rozhledny byly zahájeny postupným rozebíráním konstrukcí původní stavby. Rozhledna vykazovala již od samého počátku vychýlení horní poloviny konstrukce přibližně 60 cm. Toto vychýlení bylo důsledkem zatékání do konstrukce věže a následného rozvolnění zdiva vlivem klimatických podmínek. Rozhlednu museli stavbaři rozebírat kámen po kameni tak, aby nedošlo k poškození kamenných prvků určených ke zpětnému osazení do repliky rozhledny. Po vybourání původních kamenných základů byly vybudovány nové základy věže a vybourané kameny původního zdiva rozhledny byly po odsouhlasení orgánem památkové péče nahrazeny žulovými kvádry včetně opracovaných žulových prvků ostění a parapetů oken.

V přízemních přístavcích věže lze shlédnout stálou expozici o historii rozhledny Klínovec. Postup realizace obou projektů byl průběžně zveřejňován na webových stránkách www.bozidarsko.eu a je stále možno se s ním seznámit. Na fotodokumentaci lze sledovat, jak rozhledna před očima mizí a jak v roce 2013 došlo k jejímu znovuzrození. Slavnostní znovuotevření rozhledny se konalo symbolicky 28. října 2013 za účasti více než tří tisícovek návštěvníků.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy