Revitalizace tratě z Rokycan do Nezvěstic oficiálně skončila

26.1. 20181748x

Zástupci investora, zhotovitelů i místních samospráv slavnostně přestřihli symbolickou pásku a definitivně tak ukončili revitalizaci trati v úseku mezi Rokycany a Příkosicemi.

Slavnostní dokončení stavby se uskutečnilo 25. ledna 2018 ve stanici Mirošov, ve které je provedená revitalizace patrná na každém kroku. Předmětem úpravy trati v délce 13,5 km byla především kompletní výměna železničního svršku a spodku včetně rekonstrukce nástupišť a zajištění bezbariérových přístupů ve dvou stanicích. Zakázku provedla Společnost RT Rokycany–Nezvěstice, kde je správcem Metrostav (35 %) a členy společnosti Chládek & Tintěra (35 %) a Edikt (30 %).

Součástí stavby byly dále rekonstrukce tří mostů, 33 propustků a 24 úrovňových železničních přejezdů. Během revitalizace byla také provedena rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, kabelizace, rozhlas, úpravy napájení, rozvody NN a VN, osvětlení, pozemní objekty a komunikace nebo přeložky trubních vedení. Ve stanici Mirošov je navíc osazeno osm nových výhybek. V zastávkách a ve stanicích jsou nově řešeny přístupy na nástupiště a nástupiště s normovými parametry.

Hlavním přínosem projektu je zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob. Stavba dále přispěla ke zvýšení bezpečnosti, jízdního komfortu a provozní spolehlivosti tratě. Trať 175 na trase Rokycany−Nezvěstice je hojně využívaným spojem, a to i pro školáky. „Pro cestující jsou největší odměnou zejména nově vybudovaná nástupiště s bezbariérovým přístupem a zrychlení dopravy na trati. Například v úseku Rokycany–Mirošov bylo možné díky stavebním úpravám zvýšit traťovou rychlost na 80 km/h a v úseku Mirošov–Příkosice na 60 km/h,“ uvedl ve svém proslovu ředitel Stavební správy západ SŽDC Lubor Hrubeš.

Slavnostní přestřižení pásky

Akce se zúčastnili i lidé žijící v okolí předmětné stavby

Podle na stanici Mirošov

Jednokolejka má opravené mosty i přejezdy

Normové nástupiště v Nové Huti

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy