Rekonstrukce železničního mostu u Dýšiny

Zprovozněním přeložky železniční trati Praha–Plzeň přes Ejpovický tunel začala Správa železnic s opravou původní trati.

Původní dvoukolejná trať, která od Ejpovic do Plzně vedla oklikou přes Chrást dnes pozbyla významu. Vlaky tam dnes obsluhují pouze několik obcí na trase do Radnic. Postupně proto dochází ke snášení druhé koleje, aby trať zůstala pouze jednokolejná. Součástí údržby trati je nyní také rekonstrukce mostu přes komunikaci ke golfovému areálu a rekreační oblasti v katastru obce Dýšina.

Hlavním důvodem rekonstrukce je zejména velmi špatný stav ocelových nosníků mostovky a zhoršující se stav spodní kamenné stavby. Mostovka bude ve výsledku vzhledem k redukci kolejí užší. Z původních 8,5 metru bude široká 5,8 metru. Délka přemostění zůstane 6 metrů.

Vzhledem k tomu, že pod mostem vede jediná přístupová cesta ke golfovému areálu a do chatové oblasti musejí stavbaři cestu uzavírat jen na nezbytně krátkou dobu. Snesení původní vrchní stavby mostu proto prováděli i v noci, aby průjezd omezili jen minimálně.

Nová mostovka je opět ze svařovaných ocelových nosníků vyplněných betonem. Nosníky jsou usazené na betonových prazích umístěných na stávajících opěrách mostu. Oba betonové prahy si stavbaři vyrobili na místě a následně usadili na opěry. Taktéž svařovaná ocelová konstrukce přijela již v celku. Prefabrikované jsou rovněž nové přechodové zídky.

Práce jsou prováděny za úplné výluky trati, která začala 2. března a skončila 31. března. Stavbaři stihli vybetonovat římsy, provést izolace a montáž železničního svršku. Na dokončení stavby mají stavbaři čas do 30. června. V rámci dokončujících prací bude provedena sanace spodní stavby, tedy opěr a mostních křídel. Součástí sanace bude také zpevňující injektáž. V úplném závěru bude provedena montáž nového zábradlí.

Most ke golfovému areálu a rekreační oblasti v katastru obce Dýšina
Hlavním důvodem rekonstrukce je zejména velmi špatný stav ocelových nosníků mostovky a zhoršující se stav spodní kamenné stavby
. Mostovka bude ve výsledku vzhledem k redukci kolejí užší
Oba betonové prahy si stavbaři vyrobili na místě a následně usadili na opěry
Prefabrikované jsou rovněž nové přechodové zídky
Svařovaná ocelová konstrukce přijela již v celku a usazena byla za pomoci jeřábu
  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy