Rekonstrukce železničního mostu přes Otavu finišuje

7.10. 2021545x

V polovině letošního roku začala přípravnými pracemi rekonstrukce 120 metrů dlouhého ocelového mostu u Horažďovic na Plzeňsku.

Rozsáhlá rekonstrukce mostu je součástí opravy jednokolejné trati č. 185 mezi Horažďovicemi a Žichovicemi, která začala již v září loňského roku, a to svou první etapou. Stavbaři během ní opravili na větší části více než sedmikilometrového úseku trati železniční svršek a většinu mostních objektů. Letos kromě náročné rekonstrukce mostu se třemi poli přes Otavu a několika propustků ještě opravují železniční svršek v délce 2634 metrů před Velkými Hydčicemi. Druhá etapa opravy začala výlukou 13. srpna a skončí 14. října.

Přípravné práce před zahájením samotné opravy mostu přes Otavu však začaly dříve. Vzhledem k tomu, že trať je vyloučena z provozu jen na 65 dní, bylo nutné provést co nejvíce prací ještě před výlukou. V předstihu mostaři zejména demontovali mostní středové a hlavové plechy, sestavili zavěšené lešení či provedli protikorozní ochranu spodních částí mostních nosníků. Během těchto prací byla na mostě pouze snížena rychlost vlaků.

V současné chvíli jsou na mostě již provedeny nátěry konstrukce, sanace betonových ploch, oprava ložisek včetně promazání, přespárování kamenných ploch, osazeny jsou mostnice a položeny chodníkové plechy. Kolejáři navíc již osadili na most koleje a dilatační zařízení.

Nejnáročnější částí projektu však byla oprava betonového bloku pod jedním ložiskem. Během této opravy stavbaři museli přizvednout celou mostní konstrukci.

Most se třemi poli přes Otavu má délku 120 metrů

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy