Rekonstrukce vlakového nádraží v Roudnici nad Labem oficiálně skončila

26.5. 2023131x

Přibližně po roce a půl od zahájení stavby jsme v úterý 23. května slavnostně ukončili náročnou modernizaci nástupišť.

Nově zrekonstruovaná bezbariérově dostupná nástupiště včetně podchodu pod nimi si ve slavnostní den přijeli prohlédnout jak zástupci vedení Správy železnic, tak řada dalších hostů, kteří se na projektu přímo či nepřímo podíleli. Za investora stavby, Správu železnic, státní organizaci, se slavnostního aktu zúčastnil například generální ředitel Jiří Svoboda, dále ředitel Stavební správy západ Petr Hofhanzl a řada dalších. Naši společnost zastupoval obchodní ředitel Pavel Stoulil, výrobní ředitel Jan Chlupsa, ředitel stavby Jakub Štěrba či jeho zástupce Martin Počta.

Hlavním cílem projektu bylo zrekonstruovat stávající ostrovní nástupiště, doplnit nová, která budou odpovídat moderním požadavkům, a přizpůsobit podchod k propojení nového nástupiště. Úpravy ve stanici si vyžádaly změnu konfigurace kolejiště, resp. redukci počtu kolejí. Nástupiště a podchod jsou vybavené moderním osvětlením a celá stanice je monitorována kamerovým systémem. Během prací jsme také provedli nezbytné úpravy trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení jak ve stanici, tak i v přilehlých traťových úsecích.

Zhotovitelem stavby je Společnost „ChT + MONZAS Nástupiště Roudnice“, kde je správcem společnost Chládek & Tintěra, a.s., a společníkem MONZAS, spol. s r.o.  Konečná cena stavby je 345 milionů korun.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy