Rekonstrukce trati z Chabařovice do Teplic se blíží konci

27.9. 2023296x

Poslední týdny nám zbývají do úplného dokončení projektu Modernizace žst. Bohosudov.

Závěrečná etapa rekonstrukce přibližně 6,7 kilometru dlouhého úseku spadá převážně do obvodu stanice Bohosudov, kterou v délce asi 2,2 kilometru kompletně přestavujeme. Předešlé etapy se týkaly zejména rekonstrukcí první a druhé traťové koleje v mezistaničních úsecích.

Hlavní práce ve stanici Bohosudov skončí poslední říjnový den. V rámci dokončovacích prací ještě budou následovat menší výluky na propracování obou kolejí v mezistaničním úseku Bohosudov–Teplice.

Výraznou změnou oproti stávajícímu stavu stanice Bohosudov je výstavba dvou nových vnějších nástupišť délek 140 metrů s mimoúrovňovým přístupem a nezbytná redukce kolejí. Z původních deseti kolejí ve stanici zbyde pět kolejí. Dvě hlavní povedou k nástupištím a zbylé tři budou sloužit jako manipulační nebo odstavné koleje. Dále bude provedena instalace nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií a kompletně nové trakční soustavy.

Rekonstrukci samotné stanice provádí naši stavaři pod vedením ředitele stavby Mariána Žúbora od začátku března letošního roku, a to v dílčích výlukách kolejiště. „V současné době dokončujeme lichou skupinu kolejí chabařovického zhlaví. Z provozu máme vyloučenou celou lichou skupinu kolejiště ve stanici Bohosudov, a to včetně nástupiště u první staniční koleje. V provozu je tedy pouze nástupiště u druhé staniční koleje. Tento stav potrvá do 20. října. Pak budou poprvé v provozu obě nástupiště současně,“ popisuje aktuální situaci na stavbě specialista stavby na železniční svršek, spodek a přejezdy Jiří Kneifl.

Aktuální propustnosti trati výrazně pomohlo zprovoznění výhybek teplického zhlaví stanice Bohosudov, ke kterému došlo poslední červencový den. Vlaky nyní mohou plně využít dvoukolejný úsek mezi Teplicemi a Bohosudovem, který měří přibližně 3,5 kilometru. Do zprovoznění výhybek mohly vlaky v celém modernizovaném úseku využívat střídavě pouze jednu kolej. Za pozornost stojí také to, že se jedná o výhybky s pohyblivým hrotem srdcovky, které na tratích nejsou zcela běžné. Jejich hlavní výhodou je plynulejší a bezpečnější průjezd vlaků, a to zejména ve vyšších rychlostech. Nevýhodou je jejich cena.

Rekonstruovaná stanice je zároveň také zkušebním úsekem pro připravované vysokorychlostní tratě. „Pro obě hlavní průjezdné staniční koleje používáme dle zadání investora speciální pražce BC 12, které jsou konstruované na rychlost vlaků přes 300 km/h,“ vysvětluje specifikum stavby Jiří Kneifl.

Kromě samotné stanice Bohosudov, kde práce stále probíhají, dokončil tým Mariána Žúbora ještě podjezd pod tratí v ulici Emilie Dvořákové, jehož hlavním smyslem je náhrada za železniční přejezd, a tím zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na velmi frekventované ulici v centru města Teplice. Do finiše míří také technologicky velmi náročné přemostění silnice I/30 v Soběchlebech a několik dalších mostních objektů a propustků v rámci stanice Bohosudov.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy