Rekonstrukce trati mezi Řikonínem a Vlkovem míří do finále

24.10. 20182093x

Na desetikilometrové dvoukolejné trati zbývá položit už jen polovina jedné koleje, a to mezi zastávkou Níhovem a stanicí Řikonín.

Stěžejním dnem toho roku byl 23. červenec, kdy skončila hlavní výluka na druhé traťové koleji, respektive byl na této koleji zahájen provoz. Od dubna do července se stavbařům podařilo zrekonstruovat v délce celého úseku druhé traťové koleje železniční spodek, opravit všechny mostní objekty, a i za pomoci portálového pokladače pražců Donelli položit nový železniční svršek. K tomu je třeba připočíst ještě složité rozšíření dvou klenbových viaduktů v Kutinách, jejichž souhrnná délka je asi 300 metrů.

Současně s ukončením výluky druhé traťové koleje začala výluka první traťové koleje, která potrvá do listopadu. Během ní stavbaři kompletně zrekonstruují zbývající část trati. V polovině října měli dokončenou první kolej z Vlkova až k zastávce Níhov, což je asi polovina délky do Řikonína.

V druhé polovině listopadu tedy bude úsek z Řikonína do Vlkova opět provozovaný bez omezení, a to včetně nového nástupiště a výpravní budovy ve stanici Řikonín. Stavbaři pak budou dokončovat ještě práce, které již neovlivní provoz na frekventované trati.

Železniční stanice Řikonín má nové perony, podchod a výpravní budovu

Železniční viadukt v Kutinách je na jedné straně o metr širší, na druhé se ještě o metr rozšiřuje

Stanice Níhov je asi uprostřed rekonstruované trati

Mezi Vlkovem a Níhovem jsou již položeny obě koleje

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy