Rekonstrukce stanice Bohosudov je v plném proudu

29.6. 2023254x

Poslední čtyři měsíce nám zbývají do úplného dokončení modernizace dvoukolejné trati mezi Teplicemi a Chabařovicemi.

Závěrečná etapa rekonstrukce přibližně 6,7 kilometru dlouhého úseku spadá převážně do obvodu stanice Bohosudov, kterou v délce asi 2,2 kilometru kompletně přestavujeme. Výraznou změnou oproti stávajícímu stavu je výstavba dvou nových vnějších nástupišť délek 140 metrů s mimoúrovňovým přístupem a nezbytná redukce kolejí. Z původních deseti kolejí ve stanici zbyde pět kolejí. Dvě hlavní povedou k nástupištím a zbylé tři budou sloužit jako manipulační nebo odstavné koleje. Dále bude provedena instalace nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií a kompletně nové trakční soustavy.

Rekonstrukci stanice provádí naši stavaři pod vedením ředitele stavby Mariána Žúbora od začátku března letošního roku, a to v dílčích výlukách kolejiště. V současné chvíli je v provozu větší část nové první traťové a staniční koleje včetně nového nástupiště. Druhé vnější nástupiště u koleje číslo 2 bude v provozu do poloviny září. „Propustnosti trati výrazně pomůže již zprovoznění výhybek teplického zhlaví stanice Bohosudov. S tím počítáme poslední červencový den. Vlaky pak budou moci plně využít dvoukolejný úsek mezi Teplicemi a Bohosudovem, který měří přibližně 3,5 kilometru,“ říká specialista stavby na železniční svršek, spodek a přejezdy Jiří Kneifl. Do té doby mohou vlaky v celém modernizovaném úseku využívat střídavě pouze jednu kolej. Za pozornost stojí také to, že se jedná o výhybky s pohyblivým hrotem srdcovky, které na tratích nejsou zcela běžné. Jejich hlavní výhodou je plynulejší a bezpečnější průjezd vlaků, a to zejména ve vyšších rychlostech. Nevýhodou je jejich cena.

Rekonstruovaná stanice je zároveň také zkušebním úsekem pro připravované vysokorychlostní tratě. „Pro obě hlavní průjezdné staniční koleje používáme dle zadání investora speciální pražce BC 12, které jsou konstruované na rychlost vlaků přes 300 km/h,“ vysvětluje specifikum stavby Jiří Kneifl.

Kromě samotné stanice Bohosudov dokončuje tým Mariána Žúbora ještě podjezd pod tratí v ulici Emilie Dvořákové, jehož hlavním smyslem je náhrada za přejezd, a tím zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na velmi frekventované ulici v centru města Teplice. technologicky velmi náročné přemostění silnice I/30 v Soběchlebech a několik dalších mostních objektů a propustků v rámci stanice Bohosudov.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy