Rekonstrukce komunikací v Tuchlovické lokalitě Na Stráži

4.10. 20191247x

Do konce tohoto roku bude v rámci oprav komunikací odříznuta od světa okrajová oblast Na Stráži ve Středočeských Tuchlovicích.

Souhrnná délka kompletní rekonstrukce komunikací v několika ulicích činí asi 1200 běžných metrů rekonstruovaných ulic v dané lokalitě a letošním roce. Jistou výhodou je, že se oblast nachází v okrajové části obce a jedná se tak o neprůjezdnou oblast, kde nedochází k tranzitním pohybům vozidel.

Závod mostních a inženýrských staveb začal s opravami již v únoru tohoto roku. Součástí rekonstrukce místních komunikací je také rekonstrukce původní dešťové kanalizace, vybudování nového odvodnění komunikací a veřejného osvětlení.

Hlavní místní komunikace v ulici Na Stráži bude ve výsledku dvoupruhová místní komunikace se základní šířkou vozovky 5,5 m, chodníkem a dvěma oddělenými parkovacími stáními. Ostatní místní komunikace v řešené oblasti (ulice Na Stráži I až Na Stráži IX) budou, vzhledem k umístění a charakteru lokality, řešeny jako komunikace bez chodníků.

Poměrně významnou součástí stavby je také rekonstrukce a vybudování opěrných zárubních zdí oddělujících pole nad lokalitou od rekonstruované komunikace. Délka nové opěrné zdi obložené kamenem je přibližně 60 metrů. Důležité je zmínit také vybudování dvou vsakovacích jímek na kraji pole. Ty mají zabránit povodňovým vlnám z pole, které často zaplavili komunikaci i přilehlé domy.

Pro stavbaře je nyní stěžejní termín polovina listopadu, kdy je v plánu pokládka živičných vrstev. Do konce roku pak budou realizovány finální úpravy vozovek a okolí stavby.

V roce 2020 bude realizována 2. část rekonstrukce komunikací lokality Na Stráži v podobném duchu, ale již menšího rozsahu než v roce letošním.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy