Rekonstrukce komunikací v Srbech na Kladensku

12.10. 2022330x

Závod mostních a inženýrských staveb před pár týdny dokončil v tuchlovické části Srby opravu povrchu další komunikace.

Oprava místní komunikace, která vede ze Srbů směrem do nedalekých Kačic, navázala na rekonstrukci chodníků u severovýchodního okraje obce, kde stavbaři nedávno obnovili přes 500 m2 chodníků.

Hlavním důvodem opravy komunikace směrem do Kačic bylo vedle obnovy starého povrchu komunikace a realizace nových chodníků také odvodnění ulice. Voda ze svodů stékala na povrch komunikace, kterou při vydatných deštích zaplavovala. „Proto jsme podél komunikace vybudovali v délce asi 150 metrů kanalizační řad a napojili do něj svody z přilehlých domů. Dešťová voda je nyní svedena do nedaleké vodoteče,“ říká k projektu hlavní stavbyvedoucí Fridrich Herceg. Systém odvodnění doplňují ještě odvodňovací žlaby u vjezdů.

Stavbaři v rámci projektu odstranili přibližně 1100 m2 původního asfaltového povrchu, zhotovili nové konstrukční vrstvy a položili nový povrch v délce kolem 120 metrů. Podél komunikace navíc vznikla nová parkovací stání v souhrnné ploše 200 m2. V prostoru mezi zástavbou a silniční komunikací, který dříve představoval převážně travnaté plochy, stavbaři doplnili zcela nový chodník ze zámkové dlažby.

Nyní se stavbaři závodu mostních a inženýrských staveb přesunuli do další části obce Srby, aby opravili další místní komunikaci včetně chodníků.

Investorem všech projektů je obec Tuchlovice.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy