Rekonstrukce kolejí v michelském depu Českých drah

21.8. 2023269x

Stavební úpravy kolejiště střední a vjezdové skupiny Odstavného nádraží Jih potrvají přes půl roku.

Projekt Českých drah zahrnuje kompletní rekonstrukci železničního svršku na zhruba dvaceti různých kolejích a propojkách v souhrnné délce přes 1100 metrů. Součástí prací je také úprava celkem osmnácti výhybek a jedné dvojité spojky kolejové části staničních kolejí. Spolu s tím závod kolejových staveb ve spolupráci se střediskem elektrostaveb mění v úseku úprav stavebního svršku trakční vedení včetně výstavby nových stožárů, modernizuje zabezpečovací zařízení, rekonstruuje rozvody vysokého a nízkého napětí, upravuje systém elektrického ohřevu výměn a sdělovacího optického kabelu.

Se stavebními pracemi na vjezdu do depa směrem z Vršovic začal závod kolejových staveb během května letošního roku. „Vzhledem k rozsahu prací je vjezd do depa mimo provoz. Vlaky k údržbě ale mohou do depa najíždět z druhé strany od Záběhlic, která jinak slouží jako výjezd z depa,“ komentuje situaci na stavbě hlavní stavbyvedoucí Miloslav Zikán. Podle něj je zcela zásadní úzká koordinace všech prací, tedy zejména mezi kolejáři, kteří mění železniční svršek a elektrikáři, kteří staví nová trakční vedení a rekonstruují kabelovody. Vjezd do depa by měl být podle harmonogramu obnoven během listopadu tohoto roku.

Hlavním cílem projektu je zajistit provozuschopnost tohoto významného střediska údržby Českých drah. Navazující akcí má být podle plánů Českých drah zdvoukolejnění odjezdu z depa, výstavba nových sanitárních kolejí v odjezdové části včetně dodání technologií, výstavba propojovací koleje k hale a odstavným kolejím ve střední skupině a výstavba nové čističky.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy