První velká výluka na projektu v Řetenicích

23.7. 20191605x

Po dvou měsících přípravných prací byla na začátku června zahájena první velká výluka na trati z Řetenic do Oldřichova u Duchcova. Začaly tak hlavní práce na trati.

Od začátku stavby letos v březnu se projektovému týmu Martina Počty podařilo především zbourat starý drážní objekt hned vedle výpravní budovy. Na stejném místě již stojí hrubá stavba nového technologického objektu pro sdělovací a zabezpečovací zařízení, které v budoucnu umožní implementaci systému ETCS.

Na přibližně 1100 metrů dlouhém dvoukolejném mezistaničním úseku mezi Řetenicemi a Duchcovem stavaři využili několik krátkých výluk a připravili patky pro stožáry trakčního vedení a začali s výkopy pro kabeláže nového zabezpečovacího zařízení. Hlavní výluka jedné koleje z Řetenic do Duchcova trvala 40 dní. Za tu dobu museli stavbaři provést kompletní rekonstrukci železničního spodku a svršku, včetně rekonstrukce tří propustků a trakčního vedení. Na ni hned navázala v polovině července výluka druhé koleje, kde se provádí totožné práce. Pro pokládku kolejí využívá projektový tým vnitropodnikový portálový pokladač pražců a kolejnic Donelli PTH 350.

Na konci prázdnin začnou hlavní práce ve stanici Řetenice, kde dojde k výstavbě jednoho ostrovního nástupiště délky 120 metrů a jednoho vnějšího nástupiště délky 50 metrů.

Stavaře na podzim čeká v celém staničním úseku, který je od teplického k oldřichovskému zhlaví dlouhý asi 1150 metrů, kompletně zrekonstruovat železniční spodku a svršek. Kabelizací a stavebními úpravami se na teplickém zhlaví stavbaři dostanou až do nádraží v Teplicích. Tam ve stávající výpravní budově zřídí nové jednotné obslužné pracoviště. Součástí projektu je také rekonstrukce dalších 300 metrů jednokolejné trati do Úpořin, která začne rovněž na podzim.

Součástí rozsáhlé modernizace stanice, která se nachází na trati z Ústí nad Labem do Chomutova, je také rekonstrukce či novostavba trakčního vedení, osvětlení, dispečerské technologie a řady umělých staveb, jako jsou přejezdy, mosty, propustky a opěrné zdi.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy