Provizorní otevření podchodu k nástupišti v Roudnici nad Labem

Poslední říjnový den jsme pro cestující zprovoznili podchod k zrekonstruovanému třetímu nástupišti.  

První cestující mohli podchod využít krátce po 16 hodině. I když je vidět, že podchod ještě není zdaleka dokončen, jeho provizorní otevření má velký význam, zejména s ohledem na bezpečnost. „Cestující jak ve směru do Prahy, tak ve směru do Ústí nad Labem již nemusejí využívat dočasné schodiště a přechod přes provozovanou kolej, kde musel po celou dobu hlídkovat dozorčí provozu,“ vysvětluje hlavní důvod zprovoznění podchodu ředitel stavby Jakub Štěrba. Podchod po úplném dokončení propojí zcela nové poloostrovní nástupiště, které vzniklo redukcí liché skupiny kolejí a je nyní v místě původní třetí koleje, tak i zrekonstruované ostrovní nástupiště situované nejdále od výpravní budovy. Na všechna nástupiště, a to včetně prvního, které přiléhá k výpravní budově, navíc bude bezbariérový přístup pomocí výtahu.

K provizornímu otevření podchodu došlo o pět týdnu dříve, než je plánovaný konec výluky ve stanici. Výluka skončí podle harmonogramu 7. prosince 2022. „Do té doby musíme především dokončit strop podchodu pod prvním nástupištěm a schodiště na druhé nástupiště. A samozřejmě po dokončení podchodu kompletně položit lichou skupinu kolejí,“ vypočítává zbývající práce Jakub Štěrba, podle kterého není žádný čas nazbyt.

Z důvodu kolejových úprav jsme museli upravit trakční vedení a zmodernizovat zabezpečovací zařízení, které je opatřeno novou ústřednou typu ESA. Aktivaci nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení naši technici provedli v rámci ukončení první etapy rekonstrukce, tedy po převedení provozu na zrekonstruovanou sudou skupinu kolejí.

Zhotovitelem stavby je Společnost „ChT + MONZAS Nástupiště Roudnice“, kde je správcem společnost Chládek & Tintěra, a.s., a společníkem MONZAS, spol. s r.o.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy