Příprava na překlenutí Jizery v Mladé Boleslavi

21.11. 2022274x

V rámci výstavby nové cyklostezky na břehu Jizery v Mladé Boleslavi vznikne i nové přemostění řeky, na které nyní stavbaři upínají veškerou pozornost.

Přibližně stometrové přemostění řeky pro cyklisty a pro pěší, které bude stát hned vedle stávajícího železničního mostu a areálu chovatelů, je stěžejním objektem celého projektu výstavby asi 1,5 km dlouhé části cyklostezky.

Lávku přes Jizeru bude tvořit ocelový příhradový mostní objekt o dvou prostých polích. Železobetonové pilíře a opěry se již rýsují na obou březích řeky. „Ocelovou konstrukci mostu dopravíme na místo v několika kusech, které pak na břehu složíme a usadíme pomocí jeřábu na připravené pilíře a opěry,“ shrnuje postup výstavby lávky Miroslav Běhavý ze závodu mostních a inženýrských staveb. Podle něj by mělo dojít k instalaci lávky během února příštího roku. Zástupce stavbyvedoucího Zdeněk Šimek ale ví, že celý proces skládání a ukládání ocelové konstrukce ze břehu nebude jednoduchý. „Těžkotonážní jeřáb by se nám tam propadl, proto musíme na břehu připravit dostatečně velké a pevné podloží, ze kterého bude možné konstrukci usadit,“ vysvětluje Zdeněk Šimek. S pevností podloží mají stavbaři starosti i v rámci stavby samotné cyklostezky. „Podle projektu jsme počítali se čtyřiceticentimetrovou konstrukční vrstvou pro asfaltový povrch cyklostezky. Po provedení tlakových zkoušek jsme ale museli jít ještě hlouběji. Místy bude mít konstrukční vrstva z betonového recyklátu a štěrků různých frakcí až 70 centimetrů,“ popisuje problematiku nábřežní lokality zástupce stavbyvedoucího.

S finálním dokončením celého projektu harmonogram počítá v březnu příštího roku. Objednatelem akce je město Mladá Boleslav. Stavba bude spolufinancována z fondů EU, z Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Výrazný je také příspěvek Nadačního fondu Škoda Auto.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy