Přestavba podchodu pod tratí v Ohníči

Od poloviny listopadu loňského roku slouží pěším nový podchod pod dvoukolejnou tratí Úpořiny–Bílina.

Rekonstrukci podchodu, který se nachází hned vedle železničního přejezdu, vyvolal jeho špatný stav a necelistvost – podchod byl slepen ze dvou částí. Původní kamenný klenbový podchod byl totiž postaven v době, kdy místem vedla pouze jedna kolej. Po dobudování druhé koleje byl podchod dodatečně prodloužen. Obě části pospojovaného podchodu nyní nahradila celistvá rámová konstrukce. Rekonstrukce probíhala po polovinách tak, aby byl stále zachován alespoň jednokolejný provoz na trati. Stavbaři závodu mostních a inženýrských staveb se do Ohníče ještě vrátí na jaře, aby za vhodných klimatických podmínek dokončili zádlažby a asfaltové povrchy uvnitř a v okolí podchodu.

Součástí rekonstrukce podchodu byla také úprava propustku na opačné straně přejezdu, kterým pod tratí prochází vodoteč. Nový propustek je posunutý zhruba o dva metry směrem na Bílinu, čímž byla vyřešena jeho kolize s místní kanalizací. Zároveň došlo k úpravě koryta na vtoku i výtoku. Stejně jako rekonstrukce podchodu, tak i úprava propustku byla prováděna po polovinách se zachováním jednokolejného provozu.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy