Přestavba nádraží v Roudnici začala přípravnými pracemi

7.12. 2021577x

V úterý 7. prosince skončila nultá etapa rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Měsíc trvající výluka ve stanici Roudnice nad Labem se týkala přípravných prací, během kterých stavbaři realizovali na třech místech kabelovody v souhrnné délce asi 50 metrů. Hloubka uložení se pohybuje kolem čtyř metrů. Výlukou pro realizaci kabelovodů byly dotčeny koleje 1, 3, 5 liché kolejové skupiny u výpravní budovy. Smyslem této nulté etapy bylo připravit kabelové propojení do výpravní budovy, resp. do místnosti se zabezpečovacím zařízením, a to před rekonstrukcí sudé skupiny kolejí, která začne v únoru příštího roku. Díky dokončeným přípravným pracím bude možné do výpravní budovy propojit především zrekonstruované nástupiště č. 3. Nejnáročnější na celé etapě byly realizace prostupů do výpravní budovy za pomoci jádrového vrtání přes téměř 1,5 metru silnou opěrnou zeď na hraně nástupiště č. 1.

První etapa rekonstrukce by měla skončit na začátku června příštího roku, kdy zároveň začne rekonstrukce liché skupiny kolejí. V této druhé etapě stavbaři zredukují současné tři liché koleje pouze na dvě. Uvolněný prostor bude využit pro realizaci nového ostrovního nástupiště s přístupem po nově vybudovaném schodišti a výtahem ze stávajícího podchodu. V Roudnici nad Labem pak budou tři zastřešená nástupiště, z toho dvě ostrovní a jedno vnější u výpravní budovy. S dokončením stavby harmonogram počítá na konci příštího roku.

Během rekonstrukce stanice bude zrekonstruován také stávající podchod, kde zůstane zachována, ale bude opravena, část tubusu pod kolejemi 1 a 2 s výstupem na 3. nástupiště.

Nutné stavební úpravy proběhnou i ve výpravní budově, kde stavbaři upraví dvě místnosti a vymění stropní konstrukci podzemních prostor před výpravní budovou pod nástupištěm č. 1. Nástupiště a podchod budou vybaveny novým osvětlením a orientačním a kamerovým systémem. Z důvodu kolejových úprav, kdy dojde k redukci dvou kolejí, bude upraveno trakční vedení a stávající zabezpečovací zařízení.

Podle očekávání se stává největší komplikací přístup na stavbu pouze po koleji. Prefabrikované šachty proto bylo nutné osadit kolejovým jeřábem a betonáže kabelovodu provést z domíchávače na podvozku KOP. Ten byl mimochodem využit i pro přepravu pásového bagru.

Zhotovitelem stavby je Společnost „ChT + MONZAS Nástupiště Roudnice“, kde je správcem společnost Chládek & Tintěra, a.s., a společníkem MONZAS, spol. s r.o.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy