Posázavský pacifik se dočkal navazující opravy

18.6. 202481x

Zkraje letošního jara jsme se po dvou letech vrátili na trať č. 212 kopírující údolí Sázavy, abychom opravili další úsek známé jednokolejky Čerčany – Světlá nad Sázavou, tentokrát mezi Samechovem a Chocerady.

Oprava přibližně 3,3 kilometru dlouhého úseku byla součástí větší opravy přibližně patnáctikilometrové části trati z Čerčan do Sázavy. Naše společnost zmíněný, více než tříkilometrový, úsek opravila pro sdružení firem Swietelsky Rail CZ a GJW Praha. Tým Václava Beneše ze závodu kolejových staveb navázal na práce, které na konci roku 2021 prováděl zejména ve stanici Sázava a v úseku Sázava­–Samechov. Hlavním předmětem současné opravy trati byla kompletní výměna kolejnic, lokální výměny pražců a upevňovadel. Dále došlo k opravám výhybek a přejezdů, k výstavbě nástupišť a k výměně a čištění kolejového lože.

Hlavní penzum prací bylo pro naši společnost ve stanici Samechov, kde došlo k opravě všech tří staničních kolejí v souhrnné délce přes 700 metrů. U první staniční koleje jsme měnili pražce i kolejnice za nové. U druhé staniční koleje jsme vkládali užité pražce a nové kolejnice. Třetí staniční kolej je provedena z užitých materiálů. Na čerčanském zhlaví stanice byla provedena regenerace dvou výhybek. Ve stanici naši stavbaři vybudovali ještě dvě nová nástupiště typu SUDOP délek 150 metrů. Další nová nástupiště vznikla v zastávkách Vlkovec a Chocerady.

Opravné práce na úseku trati Čerčany–Sázava byly zahájeny výlukou 2. dubna a skončily ukončením výluky 31. května.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy