Plocha pro výstavbu šestnácti rodinných domů je připravená

28.5. 202430x

V Litoměřické části Pokratice jsme připravili území pro nový blok rodinných domů.

Příprava území, kterou realizuje závod mostních a inženýrských staveb naší společnosti, spočívala především ve vybudování nové komunikace a rozvedení inženýrských sítí k hranicím parcel. V podstatě se jedná o prodloužení ulice Karolíny Světlé přes Plešiveckou ulici. Plocha vymezená k výstavbě nových rodinných domů se nachází v zahrádkářské kolonii v jižní části Pokratic.

Délka nových komunikací je 274 m, šířka asfaltové komunikace činí 5,5 metru plus oboustranné chodníky. Spolu s budováním nové komunikace jsme rozvedli pro novou zástavbu také splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodu, elektřinu a veřejné osvětlení. Vše v délkách asi 170 metrů. K tomu je třeba ještě připočíst nějaké metry k jednotlivým přípojkám. Veškeré inženýrské sítě jsou napojeny na stávající páteřní stoky rozvody. „V polovině května jsme dokončili pokládku hutněných asfaltových vrstev a do konce května nás čekaly pouze drobné dokončovací práce,“ rekapituluje projekt mistr Zdeněk Šimek. Investorem stavby je město Litoměřice.

Celá ulice Karolíny Světlé je dopravně řešena jako zóna s omezenou rychlostí do 30 km. Proto jsou v komunikaci dva zvýšené dopravní retardéry. V rámci stavby bude ještě realizována dodávka podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy