Opravy přejezdů na Mostecku a Teplicku

14.12. 2021847x

Závod kolejových staveb v rámci smlouvy na opravy v obvodu Správy tratí Most zrekonstruoval přejezdy u Chlumčan a v Teplicích.

Dva nevyhovující přejezdy, z nichž jeden křížil obecní komunikaci a jeden silnici I. třídy, stavbaři nahradili novou betonovou konstrukcí UNIS. Oprava obou přejezdů, které se nacházejí na stejné železniční trati byla provedena v režimu jak dočasné uzavírky komunikací, tak výluky na trati. „Pro nás to znamenal před zahájením prací provést vyznačení objízdných tras,“ říká hlavní stavbyvedoucí Miloslav Zikán. Součástí oprav byla také výměna železničního svršku v místě přejezdu.

Na základě rámcové smlouvy stavbaři závodu kolejových staveb letos zrekonstruovali ještě železniční přejezd v teplické místní části Řetenice, a to v termínu 8. až 12. listopadu.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy