Opravený násep na trati Vimperk-Lipka

4.9. 20191778x

Po opraveném náspu uprostřed šumavských lesů už dva měsíce zase jezdí vlaky.

Provoz na trati byl z bezpečnostních důvodů s okamžitou platností zastaven v květnu 2018, kdy, vlivem vydatných dešťů, došlo k sesunutí náspu. Prvním krokem závodu mostních a inženýrských staveb naší společnosti bylo vybudování masivní opěrné zdi podél jeho paty. Tímto bylo zajištěno, aby nedošlo k dalšímu sesuvu. Dočasně obnovené vlakové spojení v prosinci 2018 skončilo letos v dubnu a následovala ještě jedna výluka, během které byla kompletně dokončena sanace náspu. Kompletně opravený úsek je zcela zprovozněn od začátku letošní hlavní turistické sezóny.

Během přibližně tříměsíční výluky, která začala v dubnu a skončila v červenci, dělníci závodu mostních staveb a závodu kolejových staveb dokončili především stabilizaci koruny náspu v délce asi 200 metrů. Na koruně desetimetrového náspu vznikla další opěrná zeď, jejíž výška je asi 1,5 metru. Železobetonová zeď je založená na mikropilotech a kotvená pomocí pasivních zemních kotev. Na opačné straně jsou postaveny gabionové zdi. Sanace se dočkal také železniční spodek podél celého náspu. Z důvodu zlepšení stability došlo k posunutí koleje na vnitřní stranu oblouku, včetně nahrazení dřevěných pražců, pražci tvaru Ypsilon a byla zřízena bezstyková kolej.

Patu náspu jistí mohutná opěrná zeď
Rozdíl mezi patou náspu a korunou je asi 10 metrů
Nový železniční svršek disponuje pražci ve tvaru písmene ypsilon
Podél koruny náspu vede nová gabionová zeď
  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy