Oprava trati mezi Libní a Holešovicemi

Během letošního října závod kolejových staveb opravil ve dvou etapách koleje na téměř čtyřkilometrovém úseku v pražském intravilánu.

Opravné práce se dotkly celkem čtyř kolejí, v první fázi kolejí č. 1 a 91 a ve druhé fázi kolejí č. 2 a 92. Hlavním důvodem opravy byl nevyhovující a vyžilý železniční svršek a znečištěné štěrkové lože v délkách 670, resp. 690 metrů. Výměna kolejnic a upevňovadel byla provedena také v tunelu pod Bílou skálou v délce 750 metrů. Dalších 1100 metrů koleje v tunelu bylo během každé etapy vyčištěno. „Celkem jsme v rámci projektu vyměnili přes dva tisíce pražců a 3500 metrů kolejnic,“ říká hlavní stavbyvedoucí Michal Pipota.

V celé délce opravovaného úseku byla rovněž provedena výměna izolátorů v trakčním vedení a výměna laníček mezi nosným lanem a trolejovým drátem. Závod kolejových staveb v dotčeném úseku vyčistil a obnovil odvodnění a vyměnil poničené a chybějící zákrytové desky.

Z pohledu organizace práce bylo podle Michala Pipoty zcela zásadní dodržet neustálé napájení trati z nedaleké stanice na Balabence, která musela pracovat na plný výkon. Supluje totiž i nedávno poničenou napájecí stanici pro tuto a okolní tratě. „Po celou dobu oprav jsme museli zajistit propojení kolejnic včetně ukolejnění,“ vysvětluje hlavní stavbyvedoucí.

Kromě zmíněných prací byla provedena také oprava geometrické polohy koleje s doplněním štěrkového lože a oprava bezstykové koleje.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy