Oprava mostu na trati Janovice–Domažlice

4.7. 2022365x

Železniční most přes frekventovanou silnici III. třídy spojující obec Kout na Šumavě s páteřní silnicí I/22 se dočkal generální rekonstrukce.

Most se nachází v km 24,922 jednokolejné trati Janovice–Domažlice, která míjí obec Kout po východním okraji. Ve stavu před rekonstrukcí se jednalo o kombinovanou stavbu, kde spodní stavbu tvořila původní kamenná křídla, železobetonové opěry a ocelová mostovka na železobetonových prazích.

S rekonstrukcí mostu, jehož nosná konstrukce má rozpětí 11,60 m a délka nosné konstrukce je 12,60 m, začali stavbaři závodu mostních a inženýrských staveb naší společnosti na konci února letošního roku. S ohledem na degradaci a nesourodost materiálů bylo nutné rozebrat celou horní část staré nosné konstrukce mostu a nahradit ji prefabrikovanou nosnou konstrukcí. Vrchní části stávajících opěr a jejich zdegradované líce byly ubourány a následně stavbaři zřídili nové železobetonové prefabrikované úložné prahy a rovnoběžná křídla. Na ně pak usadili novou prefabrikovanou nosnou konstrukci. Výhodou nové nosné konstrukce je možnost provedení průběžného kolejového lože. Hlavní část opravy si vyžádala výluku trati, která začala 22. 4. 2022 a skončila 26. 5. 2022. V závěru výluky trati stavbaři provedli montáž železničního svršku, včetně směrové a výškové úpravy a svaření kolejnic. Mimo výluku pak dokončili nový žulový obklad a terénní úpravy. K úplnému dokončení opravy mostu došlo v polovině června letošního roku.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy