Oprava koryta Pokratického potoka

6.5. 20161760x

Přímo pod Máchovými schody stavbaři závodu mostních staveb odstranili havarijní stav vrchní části zakrytého profilu, kterým protéká Pokratický potok.

Zděné koryto pochází z 30. let minulého století. Vzhledem ke svému stáří tak dochází na řadě míst k havarijním stavům, zejména vrchních částí zakrytého profilu. Úkolem stavbařů bylo opravit přibližně 270 m2 zakrytí v okolí Máchových schodů, tedy nedaleko ústí potoka do Labe. Projekt byl rozdělen na tři stavební objekty, které zasahovaly do čtyř parcel.

Nejprve stavbaři museli odtěžit vrchní část zeminy nad stropem koryta. Následně zdemontovali poškozený kryt, opravili ložní beton na opěrách, provedli nové izolace a pak zhotovili nové železobetonové zaklopení. Nakonec položili geotextilii, štěrkopísek a vrchní zeminu.

Oprava zakrytého profilu Pokratického potoka začala 22. února 2016. Podle harmonogramu měla skončit na konci května. Stavbařům se ale povedlo termín zhruba o 14 dní zkrátit.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy