Obrazem: Rekonstrukce stanice Vlkov u Tišnova

Na konci loňského roku jsme přípravnými pracemi začali s rekonstrukcí stanice Vlkov.

Hlavní práce na rekonstrukci stanice začínají nyní během března, kdy začíná na trati úplná výluka, která potrvá až do konce srpna. Od prosince loňského roku se však intenzivně připravuje přepojení stanice na provizorní zabezpečovací zařízení. S uvedením stanice do kompletního provozu se počítá na konci tohoto roku.

Stavba je součástí na sebe navazujících projektů, jejichž cílem je modernizace trati Brno – Havlíčkův Brod. Zásadním bodem celé rekonstrukce stanice Vlkov u Tišnova je přemístění nástupišť blíže k zástavbám obcí Vlkov a Osová.

Výstavba nových, 140 metrů dlouhých nástupišť blíže obcím Vlkov a Osová, si vyžádá mírné napřímení trati. Kvůli tomu bude nutné zdemolovat a nově postavit most přes silnici napojující průmyslový areál. Dále dojde k rekonstrukci dalšího mostu v předmětném úseku a k rekonstrukci dvou propustků. Úpravy spojené s úpravami kolejí si vyžádají vložení více než dvaceti nových výhybek. Koleje v původní stanici totiž budou prodloužené na maximální možnou délku, aby zde mohly bezpečně zastavovat 740 metrů dlouhé nákladní vlaky.

Modernizace se dotkne také trakčního vedení, silnoproudých i slaboproudých rozvodů, osvětlení a v neposlední řadě staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Provoz bude následně řízen z Křižanova, výhledově pak z Centrálního dispečerského pracoviště Přerov.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy