Obrazem: Rekonstrukce stanice Vlkov u Tišnova (realizace 04/2024)

29.5. 202435x

V rámci rekonstrukce železniční stanice Vlkov u Tišnova během dubna probíhaly zejména práce na výstavbě nového technologického objektu a zemní práce na železničním spodku.

Hlavní práce na rekonstrukci stanice začaly během března úplnou výlukou, která potrvá až do konce srpna. S uvedením stanice do kompletního provozu se počítá na konci tohoto roku. Stavba je součástí na sebe navazujících projektů, jejichž cílem je modernizace trati Brno – Havlíčkův Brod.

Zásadním bodem celé rekonstrukce stanice Vlkov u Tišnova je přemístění nástupišť blíže k zástavbám obcí Vlkov a Osová. Výstavba nových, 140 metrů dlouhých nástupišť blíže obcím Vlkov a Osová, si vyžádá mírné napřímení trati. Kvůli tomu bude nutné zdemolovat a nově postavit most přes silnici napojující průmyslový areál. Dále dojde k rekonstrukci dalšího mostu v předmětném úseku a k rekonstrukci dvou propustků. Úpravy spojené s úpravami kolejí si vyžádají vložení více než dvaceti nových výhybek. Koleje v původní stanici totiž budou prodloužené na maximální možnou délku, aby zde mohly bezpečně zastavovat 740 metrů dlouhé nákladní vlaky. Modernizace se dotkne také trakčního vedení, silnoproudých i slaboproudých rozvodů, osvětlení a v neposlední řadě staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Provoz bude následně řízen z Křižanova, výhledově pak z Centrálního dispečerského pracoviště Přerov.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy