Obrazem: Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor-Písek (postup prací 05/2024)

4.6. 2024158x

Rozsáhlou renovaci téměř sto padesát metrů dlouhého mostu mezi stanicemi Božejovice a Sepekov dokončíme v polovině srpna letošního roku.

Hlavní fáze rekonstrukce viaduktu začala výlukou trati v polovině září loňského roku, která trvala dva měsíce. Během výluky stavbaři závodu mostních a inženýrských staveb snesli kolejový svršek, opravili izolace a odvodnění mostu a rozšířili most o pochozí lávky, které byly navázané na zbudování nových říms. Součástí této etapy byla také úprava kabelových tras a kompletní obnova železničního svršku. „Během této etapy byl zcela vyloučen provoz na trati. Další omezení provozu nastalo zkraje letošního dubna, kdy jsme provedli druhé podbití kolejí na mostě a v předmostích,“ doplňuje výčet nejdůležitějších prací stavbyvedoucí Miroslav Běhavý ze závodu mostních a inženýrských staveb. Následná sanace spodní stavby již pokračuje bez omezení provozu. Rekonstrukce mostu umožní na trati provoz vlaků s větším zatížením.

Klimatické podmínky prodloužily sanaci

Historický železniční most z roku 1889 tvoří deset polokruhových kamenných kleneb a převádí trať Tábor–Písek přes údolí říčky Smutné. Výška mostu nad údolím dosahuje přibližně 20 metrů.
Náročná sanace spodní kamenné stavby měla původně skončit v červnu letošního roku. Celkem se jedná o opravu deseti polokruhových kleneb, devíti pilířů a dvou opěr. K tomu je třeba přičíst ještě obnovu kamenných zádlažeb u mostních opěr. „Během zimních měsíců však nastaly podmínky, které nám neumožnily pokračovat v práci. Proto jsme se s investorem dohodli na přerušení prací a na prodloužení termínu úplného dokončení,“ vysvětluje posunutí termínu stavbyvedoucí Miroslav Běhavý. Sanace spodní stavby, která již nemá vliv na provozovanou trať, spočívá především v odstranění starých spár a v otryskání křemičitým pískem, dále ve zpevnění kameniva injektážemi, následném otryskání vodou a nakonec v novém zaspárování kamenného zdiva. Právě sanace spodní kamenné stavby si vyžádala důkladné přípravy ještě před zahájením stavby. „Museli jsme připravit pevné podloží přímo pod mostem, na které jsme mohli postavit pevné lešení do výšky až 20 metrů,“ dodává stavbyvedoucí.

Důležitým aspektem celé rekonstrukce je její vliv na životní prostředí. V lokalitě se totiž nachází významné druhy rostlin a živočichů. Na průběh oprav tak dohlíží nejen investor, ale také ekologové.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy