Nový podchod k hřišti v Otvovicích

2.12. 2020849x

Podchod pod tratí k fotbalovému hřišti v Otvovicích u Kralup nad Vltavou nahradil zcela nový rámový most.

S kompletní rekonstrukcí mostu, který se nachází přímo ve stanici Otvovice, začal závod mostních a inženýrských staveb na konci května. Stávající most, který zajišťuje průchod z města na fotbalové hřiště, byl již v technicky nevyhovujícím stavu. Nový most je kratší a vyšší. Konstrukci tvoří železobetonové monolitické rámy a stavební prefabrikovaná křídla. Světlá výška nového mostu umožní zejména průjezd menších vozidel městské údržby. Celá rekonstrukce skončila v polovině září tohoto roku. Dokončovací práce však trvaly až do listopadu.

Rekonstrukce mostu spočívala v kompletním odstranění původní mostní konstrukce až na základovou spáru a v osazení nového rámového mostu, který je složen z několika segmentů. Nový most doplňují úhlové zídky a z estetického hlediska také betonové svahovky, které budou osázené zelení.

Součástí projektu byly také vyvolané přeložky a úpravy inženýrských sítí, následné úpravy geometrické polohy kolejí, revitalizace přístupových cest a oprava nástupišť ve stanici.

Požadavek na zachování provozu byl technicky, a hlavně časově, nejnáročnější, protože stavbaři museli most stavět defacto po polovinách
Původní most byl již v technicky nevyhovujícím stavu
Konstrukci nového mostu tvoří železobetonové monolitické rámy a stavební prefabrikovaná křídla
Světlá výška nového mostu umožní zejména průjezd menších vozidel městské údržby
  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy