Návrat historické hodnoty nádražní budovy v Teplicích

Po půl roce od zahájení rekonstrukce rozsáhlého objektu teplického nádraží je vidět skutečný rozsah projektu.

Cílem současné etapy rekonstrukce souboru budov stavěných od roku 1858 do roku 1930 je kompletně opravit jejich vnější části. Celkem se jedná o pět objektů, které se liší jak proměnnou výškou, tak i dobou výstavby. Nejvyšší a největší je prostřední část, směrem do krajů se výšky budov postupně snižují.

Tisícimetrové plochy k restaurování

Naše společnost převzala staveniště od Správy železnic v polovině srpna loňského roku a v ten moment začalo odpočítávání 544 dní pro dokončení rekonstrukce. Během necelých dvou let musí středisko pozemních staveb na tomto památkově chráněném objektu opravit střechu, celou fasádu včetně výměny oken a dveří. Součástí projektu je také rekonstrukce 1. nástupiště, jeho bezbariérové řešení, zvýšení jeho nástupní hrany, rekonstrukce historického zastřešení tohoto nástupiště a oprava asi 350 metrů přilehlé 3. koleje. „Celá rekonstrukce podléhá přísnému dohledu památkové péče a investora, který chce budovu prakticky zrestaurovat do původní podoby. Pro nás to znamená například repasovat stávající ozdobné kamenné prvky, nechat vyrobit okna a dveře podle těch úplně původních nebo například zrestaurovat či nechat odlít nové litinové sloupy k přístřešku prvního nástupiště,“ vypočítává rozsah restaurátorských prací mistr stavby Jakub Hemza. V této souvislosti je podle něj největší problém čas, protože k výrobě replik je nutné nejprve připravit konkrétní formy či šablony.

Na konci února letošního roku, tedy zhruba po šesti měsících od zahájení rekonstrukce výpravní budovy, jsou rozdělané práce prakticky na všech vnějších částech objektu. Týmu stavbařů pod vedením Petra Suchého se postupně daří dokončovat opravy zejména střech, jejichž souhrnná plocha je kolem 5000 m2. „Přibližně na 70 % již máme vyměněné krovy, hotové laťování a záklopy. Na prostředním objektu jsme začali s pokládkou krytiny a montáží klempířských prvků,“ podotýká Jakub Hemza. Harmonogram počítá s postupným dokončováním střech do září letošního roku.

V pokročilém stadiu rozpracovanosti se nachází také opravy fasád jednotlivých objektů. V součtu se jedná asi o 7500 m2 plochy. „Na celé fasádě máme kompletně dokončené průzkumy a odstranění nesoudržných ploch. Se zednickými a štukatérskými pracemi chceme začít, jakmile bude vhodné počasí,“ vysvětluje Jakub Hemza. Na zdobených fasádách by pak mělo v jeden okamžik pracovat mezi padesáti a šedesáti zedníky a k tomu navíc restaurátoři. Zároveň bude docházet k výměnám oken, kterých bude přibližně 320, a dveří v počtu 48 kusů. Postupně se pak budou na fasádách střídat klempíři a malíři natěrači, kteří budově vrátí dobové barvy.

Přesah až do kolejiště i mimo nádraží

Provoz nádraží bude ovlivněn v srpnu a září letošního roku, kdy je plánována výluka koleje nejblíže k výpravní budově. Během ní stavbaři napříč několika výrobními středisky opraví železniční svršek a spodek, zrekonstruují nástupiště u budovy nádraží, vymístí kabelové rozvody z fasády do konstrukce nástupiště a zhotoví nové odvodnění nástupiště včetně dvou retenčních nádrží. „Nejnáročnější fází této části stavby bude provedení protlaku pod rušnou ulicí Na hrázi. Celkem se bude jednat o 35 metrů protlaku,“ dodává Jakub Hemza. Protlakem následně povede potrubí pro odvod dešťové vody z retenční nádrže na západní straně budovy do stávající kanalizační stoky.

Podle harmonogramu má být rekonstrukce výpravní budovy uvedena do zkušebního provozu 31. 12. 2023.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy