Náročná oprava uprostřed Labe

Železniční most v děčínském Prostředním Žlebu vážně poškodilo několik posledních povodní. Na opravě středového pilíře, který se nachází uprostřed řeky nyní pracuje závod mostních staveb.

Při podvodním průzkumu po povodni v roce 2013 byly zjištěny závady na pilíři, jako je vyplavené spárování do hloubky, místy vzniklé kaverny ve zdivu a narušené dno řeky v blízkosti pilíře. Na základě výsledků průzkumu a nutnosti trvalého zajištění bezpečnosti železničního provozu Správa železniční dopravní cesty rozhodla o nutnosti sanace části pilíře pod hladinou vody.

Přípravné stavební práce na sanaci spodní stavby pilíře začaly již v závěru loňského roku. Nejprve bylo nutné odbagrovat kolem celého pilíře nánosy bahna, pak pilíř obestavět štětovnicovou stěnou, zabetonovat dno a odčerpat  tisíc kubíků vody.

Vlastní sanace spodní části pilíře spočívá ve vyztužení celého obvodu a v provedení sanační vrstvy s ocelovou výztuží. Stávající stavební jámu pak vyplní přibližně 250 kubíků betonu. Povrchová úprava betonového bloku je navržena z kamenné zádlažby tloušťky 30 centimetrů.

Poslední částí sanace pilíře je oprava jeho horní části. Do výšky osmi metrů nad hladinou bude provedeno stažení pilíře pomocí systému HELIFIX. Stávající kamenné zdivo stavbaři očistí a znovu přespárují.

Přítok vody do stavební jámy je kolem 100 kubíků vody za hodinu. Odčerpávat vodu musejí stavbaři nonstop.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy