Nádražní budova v Sedlčanech slavnostně předána

17.6. 2021758x

Ve čtvrtek 27. května 2021 byla za účasti zástupců Správy železnic, města Sedlčan a naší společnosti oficiálně dokončena oprava výpravní budovy ve Středočeských Sedlčanech.

Oprava výpravní budovy stavebně skončila již na konci května, slavnostní přestřižení pásky se ale uskutečnilo s mírným odstupem. „Jsem rád, že jsme se tu sešli, abychom opravenou výpravní budovu mohli oficiálně převzít. Trať Olbramovice–Sedlčany považujeme za důležitou, což dokládá i nedávná oprava tohoto úseku a příprava dalších investic, jako například oprava výpravní budovy ve stanici Kosova Hora,“ řekl ve svém proslovu za Správu železnic ředitel Oblastního ředitelství Praha Vladimír Filip. Trať je podle něj významná zejména s ohledem na návaznost na IV. železniční koridor.

Generální ředitel společnosti Chládek & Tintěra, a.s., Jan Kokeš ocenil snahu Správy železnic vracet historickým výpravním budovám původní ráz. Kompletní oprava zchátralé, více než 120 let staré výpravní budovy na jednokolejné regionální trati Olbramovice–Sedlčany, byla zahájena na konci září loňského roku.

Závěrečné slovo patřilo místostarostovi města Sedlčany Zdeňku Šimečkovi. „Pro naše město je to další významný projekt, který zvýší atraktivitu malebného městečka. Po zrekonstruovaném autobusovém nádraží máme i krásné vlakové nádraží,“ řekl na závěr slavnostní akce a následně spolu s ostatními obdržel pamětní list stavby.

Stavbu provedlo na základě výběrového řízení středisko pozemních staveb společnosti Chládek & Tintěra, a.s, a to za provozu výpravní budovy.

Oprava se týkala zejména sedlové střechy, kde původní keramické bobrovky a plechové vlnovky nahradila střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou a hladká falcovaná krytina s povrchovou úpravou. Vnější plášť budovy se dočkal kompletní opravy včetně výměny oken a dveří. Zásadní rekonstrukcí prošel také přístřešek, kde zůstaly zachovány původní litinové sloupy.

Cestující mají k dispozici také zrekonstruovaná sociální zařízení a veřejné prostory v přízemí. Během rekonstrukce byla provedena také oprava kanalizačních, vodovodních a plynových přípojek a elektroinstalace. Rekonstrukce se naopak nedotkla 2. nadzemního podlaží s nyní nevyužívanými byty.

Součástí projektu byla také úprava vnějších zpevněných ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy. Kromě oprav byla provedena demolice nepůvodních přístaveb a oplocení.

Nově opravená výpravní budova disponuje novým venkovním a vnitřním mobiliář.

Historie výpravní budovy se začala psát v roce 1894, kdy byla spolu se zahájením provozu na místní dráze z Votic (dnes Olbramovic) do Sedlčan poprvé předána do užívání.

Data o stavbě:

  • Termín realizace: 05/2020–05/2021
  • Výměra: 7729 m2
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
  • Cena stavby: 17 171 314 Kč bez DPH

Kompletní oprava zchátralé, více než 120 let staré výpravní budovy byla zahájena na konci září loňského roku

Ve čtvrtek 27. května 2021 byla za účasti zástupců Správy železnic, města Sedlčan a naší společnosti oficiálně dokončena oprava výpravní budovy

Ke slavnostnímu ukončení rekonstrukce výpravní budovy vznikl také pamětní list

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy