Na trati Svojetín-Mutějovice je obnoven provoz

Přes půl roku byla vyloučena z provozu tato regionální trať na Rakovnicku. Důvodem byl sesunutý násep nad jedním z propustků nedaleko Mutějovic, ke kterému došlo letos v březnu.

Sesunutí náspu způsobilo špatné podloží, které bylo převážně jílovité. O tom, že je na trati problém, Správa železniční a dopravní cesty věděla. Projevil se však dříve, než ho stihla odstranit. Sanaci svahu v délce kolem šedesáti metrů provedl závod kolejových staveb, rekonstrukci propustku pod sesuvem zrealizoval závod mostních staveb. Nejprve bylo nutné zdemontovat železniční svršek, a to v délce 750 metrů na každou stranu od středu sesuvu. Následně stavbaři odtěžili zhruba patnáctimetrový násep. Celkem se jednalo o 5700 m3 materiálu.

Několikatýdenní odtěžování původního náspu vystřídalo navážení nového materiálu z lomu pro zhotovení nového náspu, jehož pata byla podle projektu rozšířena asi o pět metrů. Nový násep stavbaři vrstvili po 0,25 metru. Každou druhou zhutněnou vrstvu odděluje geomříž. Stávající propustek zrekonstruovali za pomoci systému multi-plate a k zajištění větší stability náspu vytvořili roznášecí lavice.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy