Na trať mezi Ledečkem a Zručí nad Sázavou se vrátily vlaky

Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po asi dvou letech, kdy byla trať kvůli špatnému technickému stavu uzavřená.

Opravu přibližně třicetikilometrového úseku trati č. 212 provedlo v rekordním čase sdružení firem EDIKT, a.s. a Chládek & Tintěra, a.s. které vyhrálo výběrové řízení. Společnosti si práce rozdělili tak, že EDIKT opravil úsek z Ledečka do Kácova, který je přibližně v polovině řešené opravy, a Chládek & Tintěra úsek z Kácova do Zruče nad Sázavou.

Jako první se po opravené trati projela historická lokomotiva se dvěma vagóny z Českého Šternberku. Slavnostního přestřižení pásky se ujal na nádraží ve Zruči nad Sázavou zleva na obrázku dole ředitel OŘ Praha Vladimír Filip, starostka Kácova Soňa Křenová, generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer.

V délce přibližně 30 kilometrů proběhla oprava železničního svršku i spodku, na několika místech bylo nutné provést sanaci skalních masivů v blízkosti trati. Stavební práce také zajistily odstranění pomalých jízd v celkové délce 8,3 kilometru.

Dokončení opravy této trati s velkým turistickým potenciálem ještě před začátkem letních prázdnin bylo naší prioritou. Součástí opravných prací bylo například i zřízení bezstykové koleje, která zajistí komfortnější a plynulejší jízdu vlaků. Díky sanaci a očištění skal došlo ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Opravovaný úsek začíná hned za železničním přejezdem ve Zruči nad Sázavou, pokračuje přes Kácov a známý most přes Sázavu v Ratajích do Ledečka. Opravy začaly na podzim 2018. V první řadě bylo nutné sanovat a zabezpečit nestabilní skály, opravit mostní objekty i opěrné zdi. Následovalo vyčištění štěrkového lože a pokládka železničního svršku.

Stavebně šlo o dvě části rozdělené Kácovem. V první se mimo jiné opravilo celkem 21 přejezdů, skály se očistily od náletových dřevin a narušených hornin a opravila nástupiště na pěti zastávkách. Ve druhé části se opravy dočkalo dalších 15 úrovňových křížení a nástupiště na šesti zastávkách. Velmi náročné bylo opět čistění skal, obnova opěrných zdí a náhrada některých můstků a propustků. Samostatnou kapitolou pak byla oprava železniční stanice Kácov, kde se mimo jiné vyměnil železniční svršek ve dvou staničních kolejích, opravilo šest výhybek a nástupiště.

Kvůli nedostatečnému prostoru pro umístění tradičních betonových pražců a malým poloměrům oblouků se zde při opravě využily jednak ocelové Y pražce a jednak kolejnice s vyšší kvalitou oceli, které lépe odolávají nápravovým tlakům. Z celkových 30 kilometrů jsou ocelové Y pražce prakticky na polovině délky opravované tratě.

Vedení trati z velké části kopíruje řeku Sázavu
Opravená zastávka ve Zruči nad Sázavou
Opravená trať v centru Zruče nad Sázavou
Jako první se po opravené trati projela historická lokomotiva se dvěma vagóny z Českého Šternberku
Slavnostního přestřižení pásky se ujal na nádraží ve Zruči nad Sázavou zleva na obrázku dole ředitel OŘ Praha Vladimír Filip, starostka Kácova Soňa Křenová, generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer
  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy