Modernizace železničního uzlu Plzeň před vstupem do hlavní fáze

Již za necelý měsíc bude zahájena hlavní fáze prací na modernizaci uzlu Plzeň v úseku mezi stanicí Plzeň-Koterov (včetně) a tzv. lobezským kolejištěm stanice Plzeň hlavní nádraží.

Přípravné práce na tomto prestižním projektu, který realizují společnosti Chládek & Tintěra, a.s., společně s firmou Metrostav, a.s., začaly již na konci loňského roku. Zejména se jednalo o vrtání pilot budoucího tunelu pro křížení železniční trati s plánovanou přeložkou silnice I/20 a zakládání náspu pro rozšíření tělesa trati mezi Starým Plzencem a Plzní-Koterovem.

První stavební postup začne 1. května, kdy bude vyloučena z provozu sudá skupina kolejí ve stanici Plzeň-Koterov a 2. traťová kolej mezi hlavním nádražím v Plzni a Plzní-Koterovem. Nejnáročnější období stavby bude v červenci a srpnu tohoto roku, kdy je plánováno největší penzum prací během pětařicetidenní úplné výluky trati č. 191 Plzeň – České Budějovice.

Hlavním cílem projektu je modernizace všech staveb a zařízení a současně zvýšení traťové rychlosti v tomto úseku o celkové délce 3,849 km. Společně s dalšími již realizovanými stavbami v plzeňském uzlu vznikne ucelený soubor železničních tratí na území města Plzně, který se stane atraktivní pro cestující veřejnost jak z hlediska rychlosti dopravy, tak i komfortu cestování. Součástí projektu jsou především stavební úpravy stanice Plzeň-Koterov, ve které budou mimo jiné zrušena stávající nástupiště. Místo nástupu a výstupu cestujících se přesune do nové železniční zastávky Plzeň-Slovany. Tím dojde k optimálnějšímu navázání železniční dopravy na radiální a okružní trasy MHD. V rámci stavby bude řešena také příprava pro budoucí přeložku silnice I/20.

Společnost Chládek & Tintěra provede zejména práce na železničním svršku a spodku v rámci celé stavby, vybuduje dvě nová nástupiště, zruší železniční přejezd (čímž zvýší bezpečnost provozu), trakční vedení v traťovém úseku a opraví most v km 346,013. Metrostav čeká vybudovat či zrekonstruovat zejména zabezpečovací a sdělovací zařízení, lávky, most, propustky, zárubní zdi, potrubní vedení, pozemní komunikace, kabelovod a přípravit zárodek tunelu pro křížení železniční trati a budoucí silnice I/20.

Součástí projektu je také příprava dvojkolejného pokračování trati č. 191 směrem na Starý Plzenec, kterou v příštích letech čeká mezi Plzní a Horažďovicemi předměstím velká modernizace, především jde o zdvojkolejnění úseku Plzeň–Nepomuk.

Přehledná mapa stavby

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy